Право на обезщетение за безработица

Въпрос:

Здравейте, и поздравления за полезния сайт.Въпросът ми е за обезщетението за безработица:
Началото на декември 2011г.напуснах работа по взаимно съгласие и се регистрирах в БТ като безработен.Казаха ми че ми се полага минималното обезщетение за срок от 4 месеца.В последната фирма имам стаж без прекъсване около 3 години.Не съм се записвал в НОИ за самото обезщетение и на 25.01.2012 г. започнах нова работа.Днес ходих да се отписвам от БТ и ги питах дали ако след тази работа пак се запиша ще имам право на обезщетение но ми казаха че не знаят и ако ме съкратят да отида да питам.Сега съм нает по чл.70,т.1,със срок на изпитване 1 месец и след него ако отида пак в БТ пак ли ще имам право на минималното само или вече ще ми се гледа стажа и осигуровките.Ще се води ли прекъсване това че почти два месеца съм бил без работа макар че съм бил регистриран но не съм получавал обезщетение.И трябва ли за тези почти 2 месеца да си внасям здравни осигуровки?

изпратено от: Александров

Отговор:

Здравейте,

Вие имате право на парично обезщетение за безработица, тъй като имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца, преди прекратяване на осигуряването.
За да получавате парично обезщетение за безработица трябва да:
– имате регистрация като безработен в Агенцията по заетостта;
– не сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
– не упражнявате трудова дейност, за която подлежите на задължително осигуряване по чл.4;

Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:

1. заявлението по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата;
2. сте се регистрирали като безработен в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по реда на ал. 1 дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:

Осигурителен стаж (години) Период за изплащане на обезщетението (месеци)

до 3                                                                          4
от 3 до 5                                                                  6
от 5 до 10                                                                8
от 10 до 15                                                              9
от 15 до 20                                                            10
от 20 до 25                                                            11
над 25                                                                    12

Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

Съгласно чл.354 от КТ:
За трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, когато работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица, или е бил включен в школи и курсове за преквалификация;

Съгласно чл.9, ал.2 от КСО:
за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето,през което лицето е получавало обезщетение за безработица;

Относно въпросът Ви за това кой плаща здравните осигуровки:
В случай, че получавате помощ като безработен, здравните осиуровки Ви се поемат от бюрото по труда, но както е във Вашия случай, само сте регистриран, без да получавате помощи, си ги внасяте Вие.

Когато възникне задължение сами да си внасяте здравните осигуровки, трябва да подадете декларация 7 в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване в териториална дирекция на НАП. Декларацията може да се изпрати и по пощата с обратна разписка.

С уважение,

Петя Кръстева

Едно мнение по „Право на обезщетение за безработица“

 1. Здравейте!
  До м.01.2013 г. получавах обезщетение от НОИ за безработица, все още съм регистриран в бюрото по труда и ходя да се подписвам.
  Като си правя справка за здравно осигурителния статус все още ми излиза, че е непрекъснат към днешна дата 15.08.2013 г.
  А сега видях, че имало декларация 7, срок и глоба за нея.
  Предполагам се взема да се интересувам защо е така ще отговорят, че не са обработили данни или са имали проблем със системата.
  Предполагам, че след края на м.04. 2013 г. би следвало да съм с прекъснати права. Едвали НОИ ми плаща здр.осигуровки още.
  А факта, че здр.осиг. статус ми е непрекъснат ме е подвел.
  Какво е Вашето мнение?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>