Доходите от граждански договори взимат ли се предвид при изчисляване на обезщетението за майчинство?

Въпрос:


Здравейте, имам въпроса относно самоосигуряването за общо заболяване и майчинство и изчисляване на обезщетението за майчинство:

1. В периода 08.02.2011-01.03.2012 съм се самоосигурявала, но без риск „Общо заболяване и майчинство“. Мога ли да се осигуря за посочения период и за този риск със задна дата?

2. Доходите от граждански договори взимат ли се предвид при изчисляване на обезщетението за майчинство?

Благодаря Ви предварително за отговорите.

изпратено от: Г. Хубанова

Отговор:

Здравейте,

самоосигуряващите се лица избират процента върху, който ще се осигуряват – дали да имат право на обезщетение за майчинство и болнични или ще се осигуряват само за пенсия. Вероятно Вие сте посочили по-ниския процент, който важи само за внасяне на осигуровки за пенсия. Промяна на процента става всяка година до края на месец януари.

Няма как със задна дата да внесете осигуровки върху по-голям процент.

По граждански договор се внасят социални осигуровки за пенсия. Не се дължат осигуровки за общо заболяване и майчинство, което значи, че доходите от гражданския договор не се взимат предвид при определяне размера на обезщетението за майчинство.

С уважение,
Петя Кръстева

8 thoughts on “Доходите от граждански договори взимат ли се предвид при изчисляване на обезщетението за майчинство?”

 1. Искам да ви попитам като си на Договор за Възлагане (още срещан като Договор за Управление). Той е приравнен към Трудовия договор от гледна точка на течащ трудов стаж, както и обявяване на реалните доходи пред НОИ при който фирмата ми внася само данък общ доход ,а аз си внасям здравни и пенсионни ще имам ли право на майчинство и какво може още да ми кажете за този вид договор?

 2. Здравейте,
  На граждански договор съм в периода 16.12.2012 – 31.03.2014.Доходите от граждански договори взимат ли се предвид при изчисляване на обезщетението за майчинство? Възможно ли е да внасям за „Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване“ самостоятелно и как става това?
  Благодаря!

  1. Здравейте,

   доходите от граждански договор, за съжаление не се взимат предвид, тъй като по този вид договор не се правят вноски във фонд „общо заболяване и майчинство“. Нямате право на болнични, на майчинство, както и на безработица.

   Можете да се самоосигурявате, ако сте самоосигуряващо се лице – свободна професия, или имате фирма.

   С уважение,
   Петя Кръстева

   1. Здравейте,
    Благодаря за бързият отговор.
    Т.е. ако съм със свободна професия или имам фирма единствено тогава мога да си внасям самостоятелно вноски във фонд „общо заболяване и майчинство“?
    Единственият вариант за това е да подпиша трудов договор?
    Няма ли някакъв друг вариант? Тъй като все някога ще стана майка!
    Поздрави,

    1. Здравейте,
     съгласно КСО, задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство (фонд „Общо заболяване и майчинство“), инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (фонд „Пенсии“), трудова злополука и професионална болест (фонд „Трудова злополука и професионална болест“) и безработица (фонд „Безработица“):

     Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са:

     – работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец;

     – държавните служители;

     – съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, кандидатите за младши съдии и младши прокурори и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;

     – военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО;

     – лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;

     – управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;

     – лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

     – специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето /в сила от 31.07.2010 г.,ДВ, бр. 59 от 2010 г./.

     Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест изцяло за своя сметка са морските лица върху избрания месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Те по свой избор и желание могат да се осигуряват изцяло за своя сметка и за безработица.

     С уважение,
     Петя Кръстева

 3. Доходите от граждански договори взимат ли се предвид при изчисляване на обезщетението за майчинство?
  Здравейте, във връзка с темата по-горе, бих искала да попитам,ако съм назначена на граждански договор с полагане на личен труд, но искам да се осигурявам и за фонд общи заболявания и майчинство, и ако същевременно съм самоосигуряващо се лице или имам фирма, трябва ли да внасям отново % за соц. осигуровки, здравни и пенсия или само за фонд общи заболявания и майчинство и какъв ще бъде този процент за внасяне. И ако сключа гражданския догвор м. май, от кога ще мога да плащам допълнително за този фонд. Благодаря, дано става ясно какво питам:)

  1. Здравейте,

   внасянето на осигуровки във фонд „общо заболяване и майчинство“ нямат нищо общо със сключването на граждански договор. Ако сте самоосигуряващо се лице или вече имате фирма, можете да започнете да внасяте тези осигуровки в момента, в който вие решите. Няма как, обаче, да внасяте осигуровки само в този фонд. Внасят се социални, здравни осигуровки, както и дзпо. Процентното изражение изглежда така:

   – ДОО (с включени осигуровки за фонд „общо заболяване и майчинство) – 16,3%
   – ЗО – 8%
   – ДЗПО – 5%

   Минималният осигурителен доход за страната за 2014 година е 420лв. Вие разбира се може да изберете да внасяте осигуровки върху по-голяма сума, което ще се отрази благоприятно след като излезете по майчинство – ще взимате по-голямо обезщетение.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 4. Здравейте в момента съм по майчинство втора гид. И миналата седмица подписах граждански договор като мениджър. Въпросът ми е проблем ли е че съм на граждански договор имат ли право да ми спрът майчинството или да ми отдържът някаква част от него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *