Имам ли право на майчинство?

Въпрос:

Здравейте! Искам да поптам нещо свързано с майчинството. В момента съм без работа.През 2007г бях назначена на 4 часов работен ден.Така работих до 01.10.2011 и ме съкратиха от работа.След това получавах 3 месеца обезщетение за безработица.Искам да попитам при евентуална бременност сега,ще имам ли право на майчинство? Благодаря Ви предварително!

изпратено от: К. Николова

Отговор:

Здравейте,

трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня.

Осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци, години. За осигурителен стаж се зачита времето, през което работниците и служителите са работили при пълното, законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия. Когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. При работа на непълно работно време осигурителният стаж няма да е равен на зачетения трудов стаж.

Така, ако например, през 2007 година сте работили 9 месеца на 4 часов работен ден, имате 9 месеца трудов стаж и 4 месеца и половина осигурителен стаж.3 месеца, през които сте получавали обезщетение за безработица Ви се зачитат за осигурителен стаж, без да се внасят осигурителни вноски.

За да имате право на майчинство, Ви трябват 12 месеца осигурителен стаж, или да са Ви внасяни осигурителни вноски във фонд „общо заболяване и майчинство“. Важно е да знаете, обаче, че за да получавате обезщетение за майчинство, трябва преди настъпване на временната неработоспособност, т.е. още преди първия болничен, да сте назначена на трудов договор или да сте самоосигуряващо се лице към дадена фирма. В противен случай, няма да получавате обезщетение, дори да имате нужния стаж. Ако не Ви достигат няколко месеца осигурителен стаж, то веднага след като направите 12 месеца осигурителен стаж, изискуеми по закон, ще започнете да получавате обезщетение за майчинство.

С уважение,

Петя Кръстева /osigurovki.bg/

120 thoughts on “Имам ли право на майчинство?”

 1. ЗРАВЕЙТЕ ..Имамли право за майчинство Имам стаж от 01.05.2010 докрая на 2010година самоосигурявах.Началото на 2011 започнах на работа до 07.06.2011 напуснах после 15.06.2011 започнах друга фирма терминами е 05.052012 година

  Отговор

  1. Здравейте,

   за да имате право на майчинство, трябва да имате поне 12 месеца осигурителен стаж, да сте осигурявана във фонд „общо заболяване и майчинство“. От предоставената от Вас информация става ясно, че Вие имате дори повече от изискуемия стаж.

   Другото задължително условие е да сте назначена на трудов договор към момента на излизането в първия болничен, и след това. Това е така, защото работодателите предоставят информация за Вас в НОИ – подават болнични и декларации.

   Ако продължите да се водите на трудов договор до настъпване на термина Ви и след това, няма да има проблем относно обезщетението за бременност и раждане.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 2. Искам да попитам колко стаж трябва да имам, за да вземам майчинство. Този стаж трябва ли да е от 1 място или трябва просто да имащ определен стаж кадето и да е.По принцип аз имам около 8 години, но на различни места. На последното,където съм в момента имам 1год и 9мес . До излизането ми на 45 дена ще имам 2 год без 7 дена, а ми казаха, че ми трябват 2 години на 1 място, за да имаш. Благодаря

  1. Здравейте,

   за да имате право на майчинсто, трябва да имате поне 12 месеца осигурителен стаж, т.е. да са Ви внасяни осигуровки във фонд „общо заболяване и майчинство“ през целия Ви живот. Няма значение дали са разпокъсани месеците или последователни, или дали са на едно и също място или на различни работни места.

   Относно двете години, те имат общо с размер на самото обезщетение, тъй като той се изчислява на базата на доходите, които сте получавали през последните 24 месеца, преди настъпване на временната неработоспособност.

   Така че, Вие имате право на обезщетение за бременност и раждане и след това на майчинство до навършване на 2 годинки на детенцето. Единствено, не напускайте работа, трябва да сте на трудов договор или да сте самоосигуряващо се лице (във фирма), за да получавате обезщетението.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 3. Здравейте!
  Бременна съм, с термин 8.02.2013 г.
  Безработна съм от 01.02.2012 г. и от тогава съм регистрирана в Бюрото по труда, където получавам обезщение общо 8 месеца.
  Искам да попитам,ще имам ли право на майчинство за 2 години и сумата, която ще се изчисли на база 24 месеца назад ли ще бъде?
  Какво трябва да направя, за да получавам майчинство 2 години?

  Благодаря ви предварително!

  1. От 9 години работя, но на 4 часов трудов договор. Осигуряват ме на минималната работна заплата. Внасяни са ми всички видове осигуровки включителто и за фонд „Общо заболяване и майчинство“. Въпросат ми е имам ли право на майчинство и в какъв размер ще бъде то. В момента майчинството е 340, моето на половина ли ще бъде. Има ли някакъв шанс да вземам пълно майчинство.

   Вероника Колева

   1. Здравейте,

    след като сте работили 9 години, значи имате необходимия стаж за получаване на майчинство. Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.

    Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване.

    Това обезщетение ще получавате до навършване на 410 ден. След него до навършване на 2 годинки на детето ще получавате една и съща сума всеки месец, която е в размер на 340лв.

    С уважение,
    Петя Кръстева

 4. Искам да попитам колко точно стаж трябва да имам, за да получавам майчинство а две години? Колко като сума е на месец ако се осигурявам на 400 лв.
  Благодаря за вниманието!

  1. Здравейте,

   за да имате право на обезщетение за майчинство трябва да се осигурявана във фонд „общо заболяване и майчинство“ поне 12 месеца през целия си живот.
   Обезщетението се изчислява на база доходите Ви през последните 24 месеца преди настъпване на временната неработоспособност и е в размер на 90% от доходите. Ако през този период имате месеци без доходи, за тях се взима размерът на минималната работна заплата, който в момента е 290лв.

   Ако през 24 месеца доходите Ви на месец са 400лв., умножавате 24 х 400 = 9600 осигурителен доход, разделяте го на работните дни за тези 24 месеца,252 работни дни по две години = 9600/504 = 19,05лв и го умножите по 90%, ще получите среднодневния осигурителен доход, т.е. 19,05 х 90% = 17,15лв. на ден. Ще разберете какво обезщетение ще получавате всеки месец, като получения среднодневен осигурителен доход (17,15лв.) го умножите по броя на работните дни за всеки месец. Да речем, че трябва да получавате обезщетение за месец юли и той има 21 работни дни, тогава умножавате 21 х 17,15лв. = 360,15лв. е обезщетението за този месец, което ще получите.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 5. Здравейте! Тъй като не съм наясно с новите закони за 2012 година и положението ми е доста обаркано бих искала да попитам ще имам ли право на майчинство , при положение че работя във фирма от 4 години. Там изкарах студентството си и продалжавам да работя за нея. особеното е ,че ме осигуряваха на 1 , 2 часа през тези години и от 01 ,01,2012 минах на 4 часа. От август месец тази година ще съм на 8 часа при ниминална работна заплата. трудовият ми стаж е 4 години а , осигурителният ми стаж до момента е 10 месеца и няколко дни. Благодаря предварително

 6. здравейте искам да попитам имам ли право на майчинство като сам на работа от 15.03.2011 и в момента съм на работа.Бременна съм в 5 месец.Колко кат сума ще получавам ако имам право кат сам осигуряеана от 01.01.2012г на 321лв.А също така как стоят нещата с болничния по какъв начин да го оправя мисля да изляза в болничен от 18.09.2012г.В момента съм в платен отпуск.Терминат ми е за 04.01.2012г.
  Благодаряви предварително!

  1. Здравейте,

   след като работите от 15.03.2011г. имате право на обезщетение за бременност и раждане, тъй като вече сте натрупали 12 месеца стаж, задължително условие за да получавате обезщетението.

   Размерът на обезщетението се получава като съберете всички доходи 24 месеца преди първия болничен, разделите на броя на работните дни през този период и умножите по 90%. Полученото число след това умножавате на броя работни дни през месеца, за който трябва да получавате обезщетение. За мМесеците, през които не сте получавали никакви доходи, се взима размерът на минималната работна заплата за страната – 290лв.

   Защо искате да излизате в болнични още през септември, след като терминът Ви е на 04.01.2013г.? Имате право на болничен 45 дни преди раждането, след това Ви се издават още 2 или 3 болнични до получаване на сбора от 135 дни. След което се подава декларация, за остатъка от 135 ден до 410 ден за получаване на обезщетение за бременнност и раждане.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 7. Zdraveite. Imam firma ET otdadoh q na edin moi blizak da izvar6va deinost prez neq sre6tu tova da mi pla6ta osigurovkite tai kato toi nqma pravo na li4na firma. V registraciq e pusnata ot 18 april 2011g., a mai mesec zabremenqh, rodih qnuari kogato si podadoh bolni4nite listove se okaza 4e ne mi e vnqsal osigurovkite. Ta vaprosat mie ako si vnesa osigurovkite nazad za izminaloto vreme 6te mi bade li otpusnato mai4instvoto i 6te mi bade li isplateni bolni4nite i mai4instvoto do tozi moment toest ot dekemvri 45 predi rajdane i mai4instvoto ot qnuari do avgust

 8. Здравейте бих искала да попитам преди две години работех в един хотел и там имам 1година и 6месеца стаж и бях осигорявана на 350.след това затвориха хотела за зимата и аз останах без работа бях на борсата за 4 месеца и след тожа останах без работа,между времено съм и студентка.Този мецес разбрах че сам бремена терминами е на 30.04.2013година.Имам ли право на обезщетение за бременност и раждане и трябвали ощте сега да започна работа зада сам на трудов договор или мога да се самоосигорявам.А и сам студентка с непрекаснати права все още.Благодаря ви предварително.

 9. Здравейте!
  Има зададен въпрос като моя, на който не сте отговорили!Искам да попитам: Ако имам сумарно натрупан стаж 3-4 години, но в момента съм на бюрото по труда.Какво майчинство ще взимам, изчислено 2 години назад, или фиксирана минимална заплата, или социална?

 10. Zdraveite bremena sam vav 7 mesec iskam da popitam dali sega ako me nazna4at na rabota 6te imam pravo na mai4instvo 2 godini minimalnoto koeto e 240lv. kato se ima na predvit 4e predi da zabremeneq imam staj okolo 3 godini prekasnah go kato zabremenqh tai kato imah zdravoslovni problemi blagodarq predvaritelno.

  1. Здравейте,

   щом имате стаж над 12 месеца и сте назначена по трудов договор преди да излезете в първия болничен, ще имате право да получавате обезщетение за бременност и раждане, а след това и за гледане на дете до навършването му на 2-годишна възраст.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 11. Здравейте,искам да попитам колко години ми се полага майчинство и колко ще бъде то,след като във фирмата в която работих до сега имам трудов стаж от 1 година и 9 месеца,а преди това имам прекъсване от едната до другата работа и не съм работила 3 месеца ???Благодаря предварително!

  1. Здравейте,

   периодът на майчинство е един и същ за всяка жена, която отговяра на условията за получаване на обезщетение.
   А те са: да имате поне 12 месеца осигурителен стаж през живота си и преди да настъпи временната неработоспособност да сте назначена на трудов договор или да сте самоосигуряващо се лице.

   Имате право на обезщетение за бременност и раждане, което е 410 дни, като започва да тече 45 дни преди термина. След тези 410 дни, имате право на отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст.

   Размерът на обезщетението се определя на база доходите Ви 24 месеца преди настъпване на временната неработоспособност. Ако имате месеци без доход през тези две години, се взима размерът на минималната работна заплата за страната. Всички доходи се събират, делят се на работните дни през тези две години, полученото число се умножава по 90% и така се вижда сумата на ден, която трябва да получавате. След това умножавате тази сума по работните дни на всеки месец, за който ще получавате обезщетение и ще видите какъв ще е размерът му.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 12. Здравейте,виждам че има отговори от тази година.Много ви моя за отговор на моя въпрос,защото все още не мога да се обърна към никой.От 1 август 2011 до 1 август 2012 бях на работа,по програма от бюрото по труда.След това имах право на 4 месеца обезщетение от НОИ.От 1август до 31 август 2012година,аз ползвах обезщетението в размер на 7,28лв на ден, т.е. около 150-160 лв.На 1-ви септември започнах нова програма която е до 1 септември 2013 година.Въпрост ми е този 1 месец води ли се като стаж за майчинство и аз искам да забременея декември месец,ако излезна 45 дена в болничен преди раждането,брои ли ми се трудов стаж или се броят нулеви работни дни?И ако не ми достигат 1-2 месеца трудов стаж поради излизането ми в болничен,какво следва?Какво трябва да се направи в този случай ,за да имам 2 години майчинство?Преди 2011 никъде не съм работила,и ако съм бременна и по програма дали работодателят е длъжен да ми пусне договор,независимо ,че съм по програма за 1 година.Ако се съгласи да ми пусне трудов договор,какво трябва да плаща той докато съм в майчинство?Четох че плаща само здравни осигуровки в размер на 15-20 лева.Води ли ми се тогава трудов стаж,като не работя,а съм в майчинство?Моля ви за отговор.Приятен ден 🙂

  1. Здравейте,
   не съм запозната с условията за кандидатстване по програмите от Бюрото по труда и процеса на назначаване на работа. Като сте била назначена по такава програма, не се ли подписва трудов договор? Дайте малко повече информация относно това.

   От гледна точка на обезщетението за бременност и раждане, за да имате право на такова, Ви трябват не 24 месеца осигурителен стаж, а 12 месеца. 24 месеца се взимат предвид при определяне на размера на самото обезщетение. За да получавате обезщетение трябва преди да излезете в болнични, да сте назначена на трудов договор, или да сте самоосигуряващо се лице, т.е. да имате фирма или да сте съдружник във фирма.

   В периода на майчинството, работодателят Ви дължи само здравна осигуровка, която е 20,16лв. на месец. Отпускът поради бременност и раждане се признава за трудов стаж, както и за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 13. Благодаря за отговора,в договорът ми пише,че съм назначена за 1 година,парите се изплащат от европейските фондове,работодателят нищо не плаща,той само ни осигурява работно място.Тези 20,16лв работодателят 2 години ли ще ги плаща?Ако излезна по-рано в болничен пак ли ще се води трудов стаж,защото някъде прочетох,че се броят нулеви рабони дни,т.е. няма заработка,понеже работя в магазин и понякога има нежки неща като каси,стекове които трябва да се мъкнат из магазина,за да се наредят,се чудех дали ако излезна примерно не в 7-ят месец ами в 6-ят в болничен,пак ще ми се зачита стажът.Много ви благодаря за отговорът,които ми дадохте,имах толкова въпроси на които отговорихте.Приятен ден.

 14. Здравейте! И аз искам да попитам относно майчинството, тъй като имам половин година трудов стаж, а сега съм в болнични до края на бременността. На 22-ри май става 1г. от както работя, а термина ми е на 28-ми април. Какво майчинство ще получавам и колко време ще е то? Благодаря предварително 🙂

 15. Здравейте, бих искала да попитам нещо пак за майчинството. Започнах работа през месец април 2012г, точно когато завърших и висшето си образование-тоест водя си се осигурена до момента, но едва от април съм на трудов договор на осигурителен доход от 391лв. Тоест до момента имам 8 месеца трудов стаж. Преди няколко дни разбрах, че съм бременна. Въпросът ми е ще имам ли право на 2 години майчинство, тъй като по мои сметки докато родя няма да натрупам година и половина трудов стаж, който уж се изисква. Казвам уж, защото по други форуми четох, че се изисква една година стаж до момента на излизането в отпуск по майчиство(имам предвид онези 45 дни преди да родиш), а за самото майчинство се гледат 18-те месеца назад осигуряване. Въпросът ми е аз ще взимам ли изобщо нещо и за колко време, че много се обърках.Благодаря предварително.

  1. Здравей,
   Ако прочетещ отговорите по-горе, ще разбереш, че за да имаш право на обезщетение за майчинство е необходимо едновременно да са изпълнени две условия:1)Да имаш общо 12 месеца осигурителен стаж (независимо от колко работни места е събран).
   2)Да си на трудов договор или самоосигуряващо се лице към момента на излизане в първия болничен 45 дни преди раждане.
   От това което си написала, става ясно, че ще отговориш и на двете изисквания, стига само да не си загубиш работата.Успех!

 16. Здравейте! Въпросът ми е досущ като на другите жени, но все пак искам да се консултирам с Вас по отношение на моето състояние в момента. От 15 януари миналата година бях на трудов договор в една фирма, който прекъснах септември, за да започна работа в друга фирма, отново на трудов договор, осигурявана съм във фонд “ Общо заболяване и майчинство“, така и до сега. Бременна съм, с термин 01 април, значи до средата на месец февруари трябва да работя, преди задължителния болничен от 45 дни преди термина. Та въпроса ми е имам ли аз право на някакъв отпуск по майчинство, или само на болничен, т. е. на какво въобще имам право? Благодаря ви предварително!

  1. Допуснала съм грешка горе, работя по трудов договор от 15. 01. 2012 г., т. е. до сега трябва да имам 11 мецеса трудов стаж, а до излизането в болничен ще стане 1 година… Което променя нещата…

 17. Според мен, Сузана-ти си имаш 18 месеца трудов стаж. Даже ако смятам правилно до задължителния ти отпуск от 45 дни преди термина ти ще натрупаш точно 2 години стаж. Тоест имаш си пълните права на осигурена майка-което за мен означава задължителните 45 дни преди термина, също така 2 години майчинство, през които първата година ще взимаш 90% от сумата, на която са те осигурявали(ти щом си работила в две фирми-събираш сумите за последните 18 месеца и делиш на 18, за да видиш колко ти се пада средна заплата или по-точно среден осигурителен доход на месец). Това, което получиш го умножаваш по 0.9 и това ще получаваш през първите 12 месеца. През втората година имаш право само на минималната работна заплата за страната-тоест 90 % от нея, ако съм разбрала и аз правилно-или ако не е така някъде минимум ще вземаш 240 лв.

  1. Допуснала съм грешка горе, работя по трудов договор от 15. 01. 2012 г., т. е. до сега трябва да имам 11 мецеса трудов стаж, а до излизането в болничен ще стане 1 година… Което променя нещата…

 18. Eми, тогава Сузана и ти си като мен не се знае нищо. В смисъл чакаме отговор от някой по-запознат. Ако се изисква 1 година стаж, а се гледат последните 18 месеца, за да се определи майчинството, тогава ще имаме право на 2 години. В противен случай ще се радваме само на една година на нещо като социални помощи!

  1. Изискването за 2- годишен отпуск за гледане на малко дете е да си осигуряван 12 месеца поне във фонд “ Общо заболяване и майчинство“, и мисля, че до излизане в болничен 45 дни преди термина, ако работим все още по трудов договор ще отговаряме на тези условия, а двете години са за изчисляване на сумата, която трябва да се получава, ако нямаме доходи от първата година се вземат като база за изчисляване минималната работна заплата, ако съм разбрала правилно… Но не знам ако ни прекъснат договора точно тогава какво става?

   1. Здравейте,

    ще дам малко повече разяснение относно майчинството и стажа необходим за него, въпреки че такива въпроси и отговори има много в този сайт.

    За да имате право на обезщетение за бременност и раждане трябва да отговаряте на две условия:
    1. да имате поне 12 месеца осигурителен стаж през целия си живот (т.е. да сте осигурявани във фонд „общо заболяване и майчинство“), на което условие и двете отговаряте.
    2. преди да излезете в първия болничен да сте назначени на трудов договор или да сте самоосигуряващи се лица (т.е. да имате фирма). В случай, че към момента на излизане във временна неработоспособност не сте на трудов договор или не се самоосигурявате, няма да получавате обезщетение.

    За първата година, или по-точно до 410 ден обезщетението се изчислява на база доходите, получавани 24 месеца преди настъпване на временната неработоспособност. Събирате всички суми, а за месеците, през които не сте имали доходи се взима размера на минималната работна заплата за страната. Така събраните суми делите на работните дни през тези 2 години и полученото число умножавате по 90%. Крайният резултат е среднодневния осигурителен доход, който след това умножавате по работните дни за всеки месец, през който ще трябва да получавате обезщетение и ще видите каква сума да очаквате.

    Нещата през втората година се променят. По време на отпуска за гледане на дете до 2-годишна възраст ще получавате по 240лв. на месец. Тези пари не са обвързани с минималната работна заплата за страната и затова не се променят, а си остава твърда сума на месец.

    Дано да съм била полезна и да сте си отговорили на въпросите.

    С уважение,
    Петя Кръстева

 19. Благодаря Ви за изчерпателния отговор! За мен информацията наистина е полезна, надявам се и за Павлина.

 20. Определено и за мен се изясниха много добре нещата. И аз благодаря много за изчерпателния отговор. Много ми беше полезно. А и Сузана доколкото знам от една приятелка, бременна ли си май нямат право да те уволнят или съкратят, въпреки че в България всичко може да се случи. Но специално за тази моя приятелка-щяха да я съкращават, а тя просто им показа доказателство, че е бременна и точка-продължи си работата. А може ли още едно въпросче-освен задължителните 45 дни болнични преди термина имаме ли право на други? И всъщност по време на болнични какво ти плащат от заплатата?Май доколкото знам е по-малко?

  1. Здравейте,
   имате право на болнични, ако имате рискова бременност и преди тези 45 дни, но имайте предвид, че трябва да минавате през комисия, за да Ви бъде удължаван болничният.

   Обезщетението за временна неработоспособност се изплаща на база доходите 18 месеца назад, преди да сте излезли в болнични. Получената сума се дели на работните дни през този период и резултатът се умножава по 80%. Това е среднодневният осигурителен доход, който след това трябва да умножавате по работните дни на месеца, за който трябва да получавате обезщетение.

   Относно уволнението по време на бременност, повече може да прочетете в новия ни форум: http://www.osigurovki.bg и по-точно: http://osigurovki.bg/index.php/topic,75.msg155/topicseen.html#msg155

   С уважение,
   Петя Кръстева

 21. zdraveite!imam 2 god trydov staj,do 2,06,2010g!ot togava sam na borsata!poradi lipsa na rabota i zdravoslovni pri4ini ne sam rabotila!sega sam bremenna,v na4alo!vaprosa mi e dali ako me nazna4at vav firma,6te moga da polzvam 2 god za otglejdane na deteto!molq da mi otgovorite!blagodarq predvaritelno!:)

  1. Здравейте,

   след като имате 2 години стаж и ако бъдете назначена на трудов договор преди първия болничен, ще имате право на обезщетение за бременност и раждане и след това на отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 22. Zdraveite,moeto zapitvane e pak za maicinstvoto!Znachi,po princip trqbvshe da imam trudov staj gore dolu kam 12 godini!No sega zacheteniqt trudov staj,koito e v knijkata mi e okolo 5 godini do momenta,kato toi e ot nqkolko mesta na koito sam rabotila!Az sam na 28 god.Iskam da popitam,tai kato snoshti razbrah,che sam bremenna,znachi,az sega sam naznachena na 4h ot fevruari tazi god.inache,trudoviqt mi dogovor e ot 16.08.11g!Bqh,2,3meseca na 8chasa I posle me napraviha ma 4 do momenta!Na 4h odiguritelniqt mi dohod piche che e 200lv.Neznam,dali shte moga da dokaram tezi 18 meseca,koito razbrah che trqbva da sa na edno mqsto,s tezi 4 chasa za tova neznam ima li nachin,ako ne dostigna,da si vnasqm,az pari za staj?

  1. Здравейте,

   не са Ви обяснили правилно относно тези 18 месеца. 18 месеца се отнасят за определяне размера на обезщетението за временна неработоспособност (ако излезете в болнични).
   Във Вашия случай са Ви необходими 12 месеца осигурителен стаж през целия Ви живот, независимо дали е бил последователен или разкъсан. Не се изисква да е от последната месторабота.

   Вие имате повече стаж от тези 12 месеца, така че нямате никакъв проблем, след като сте назначена на трудов договор да си получавате обезщетение за бременност и раждане, а след това да ползвате и отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 23. Здравейте,
  имам следният въпрос. От август 2011г. до март 2012г. бях на борсата. Паралелно с това работех от декември 2011г. до март 2012г. на граждански договор. От март 2012г. съм на трудов договор, но след разговор с ръководството на фирмата ни се стегна до решение да се разделим по взаимна решение на 28.12.2012г. След това ще съм на борсата 4 месеца на минимално обещетение. Въпроса ми е следният. При евентуална бременност какво обещетение ми се полага? Общият ми трудов стаж е 10г. и няколко месеца.

 24. Zdraveite,
  bix iskala da Vi popitam slednoto,ot septemvri 2012g sam bezrabotna v momenta sam na borsata imam 7 godini i polovina trudov staj.Na borsata sam 9 meseca,no razbrax che sam bremenna,bix iskala da vi popitam v tozi slu4ei dali 6te vzimam mai4instvo sled kato sam na borsata za bezrabotni.
  Blagodarq predvaritelno za otdelenoto vreme.

  1. Здравейте,

   задължително условие за получаване на майчинство е да сте самоосигуряващо се лице или да сте назначена на трудов договор. Затова направете всичко възможно преди първия болничен да се водите на трудов договор.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 25. Здравейте,
  какво имате предвид с този цитат копиран от по-горните коментари –
  „Ако не Ви достигат няколко месеца осигурителен стаж, то веднага след като направите 12 месеца осигурителен стаж, изискуеми по закон, ще започнете да получавате обезщетение за майчинство.“ ?

  Как ще мога да получавам 24месеца майчинство, ако до излизане във временна неработоспособност имам 6месеца стаж общо?

  1. Здравейте,

   право на обезщетение ще придобиете, когато имате една година стаж, т.е. 5-6 месеца след като се роди детенцето Ви.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 26. Zdraveite,
  a ako sam vseoshte na borsata i mi se zasekat tezi 45 dni predi da izlezna maichinstvo i sam na borsata shte imali nqkakv problen togava ili vsichko shte e nared.
  Blagodarq predvaritelno oshte vednaj.
  Lek i xubav den.

 27. Здравейте,имам един въпрос към вас.Аз имам по трудова стаж от 30.03-01.06 2006-на 80лв-4ч.от 01.06 2006-01.01 2007-на 160лв.-4ч. от 01.01 2007-07.05 2008 на 180лв-4ч.това е с майчинството ми от първата бременност.От 08.05 2008г.сам освободена от работа при закриване на фирма в трудовата книжка ми пише,че имам стаж 2 години и 1 ден и осигурителния стаж е различен от зачетения.от тогава сам безработна в момента имам дете,което на 01.01.2013 ще навърши 3 месеца.мога ли да направя нещо и какво за да вземам по-голямо майчинство от социалното.до момента сам подала документи за социално и все още не сам взимала до края на месец декември ще взема за пръв път.Благодаря!

  1. Здравейте,имам един въпрос към вас.Аз имам по трудова стаж от 30.03-01.06 2006-на 80лв-4ч.от 01.06 2006-01.01 2007-на 160лв.-4ч. от 01.01 2007-07.05 2008 на 180лв-4ч.това е с майчинството ми от първата бременност.От 08.05 2008г.сам освободена от работа при закриване на фирма в трудовата книжка ми пише,че имам стаж 2 години и 1 ден и осигурителния стаж е различен от зачетения.от тогава сам безработна в момента имам дете,което на 01.01.2013 ще навърши 3 месеца.мога ли да направя нещо и какво за да вземам по-голямо майчинство от социалното.до момента сам подала документи за социално и все още не сам взимала до края на месец декември ще взема за пръв път.Благодаря!

 28. Здравейте, до 15 януари 2013 изтича 410 -я ден от отпуск за гледане на детето.После какво следва за да продължи гледането да 2 год. възраст-какви документи да се подготвят и от къде -ще получавам парите-от НОИ ли от фирмата?

  1. Здравейте,

   трябва да попълните заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл.53 от КСО. Към него трябва да се приложи заповедта за разрешаване на отпуск от работодателя Ви.

   Подава се в НОИ. И до навършване на 2 годишна възраст на детенцето Ви ще продължите да получавате по банковата си сметка парично обезщетение от НОИ в размер на 240лв. на месец.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 29. Zdr!I az imam vipros.
  Rabotq ot 8 meseca i sega shte izlqza na platena borsa,posle pak ste sam naznacena na rabato.Znam ,ce trabvat 12 msc za da izlqza po maycinstvo,no borsata vlizali v tezi meseci ili se iscislqvat mesecite kogato sam na rabota?
  Blagodara!

 30. zdarveyte nqkoy moje li da mi kaje kak stoqt neshatata s maychinsvoto kolko rabotni meseca ili godini trqbva da imam za da moga da vzema maychinski pochnah rabota kim kraq na qnuari 2013 godina i v momenta s1m 5 ti mesec ot bremennosta pri takiv sluchay shte poluchavam li maichenski?

  1. Здравейте,

   за да имате право на майчинство, трябва да имате поне 12 месеца осигурителен стаж през целия си живот. В случай, че това е първата Ви работа, ще придобиете необходимия стаж през януари 2014г.

   След като навършите нужния стаж ще имате право на майчинство за остатъка до 410 ден, а след това и до навършване на 2-годишна възраст на детето.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 31. Здравейте,
  искам да Ви попитам дали мога да получавам майчинство/240лв/ и детските от 35 лв за отглеждане на детенце през втората година в къщи? През първата година не съм плучавала 35 -те лв, т.к дохода ми се оказа по-висок.
  Благодаря Ви

 32. Здравеите на 21 години сям и от 3 години се осигорявам сама,в момента съм бременна в 7 месец. Въпроса ми е имам ли право на маичинство и колко ще бъде то? Благодаря предварително!

  1. Здравейте,

   за да имате право на майчинство са Ви нужни 12 месеца осигурителен стаж, не само да внасяте здравна осигуровка. Трябва да са Ви внасяни социални осигуровки и то във фонд „общо заболяване и майчинство“. Така че ако сте изпълнили това условие, ще имате право на майчинство, стига преди да излезете в първия болничен да сте назначена на трудов договор или да сте самоосигуряващо се лице (във фирма).

   С уважение,
   Петя Кръстева

 33. Здравейте!Имам няколко въпроса.Ще Ви бъда благодарна да успеете да ми отговорите ,тъй като,в НОИ ми дават винаги различни и неточни отговори.Интерсуваме това дали ще ми се полага майчинство и ако да колко.До момента имам сзбрани 12 месеца осигурителен стаж при различни работодатели през времето къде сезонна работа…От началото на август 2012 до края на декември бях назначена на работа с заплата 460лв,от януари до средата на април на 960лв като февруари бях в неплатена отпуска ,а средата на април ме съкратиха.От средата на май съм на работа по заместаване и на заплата от 630лв до началото на септември живот и здраве.След това мога ли да се запиша на работа при друг работодател с действаща фирма и да си плащам осигуровки на заплата от 630лв например до началото на 45 ден преди първия болничен.Възможно ли е да постъпя така или какъв съвет ще ми дадете за да мога да получавам майчинство?Предварително Ви благодаря!

  1. Здравейте,

   за придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане е необходимо да са изпълнени следните условия:

   – към началото на отпуска да сте осигурена за общо заболяване и майчинство;

   – да имате най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател.

   – да Ви е разрешен съответният вид отпуск.

   Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.

   Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване.

   Задължително преди първия болничен трябва да сте назначена на работа, за да може да получавате обезщетение за бременност и раждане. Затова ако успеете да намерите фирма, която да Ви назначи моят съвет е да го направите, въпреки че ще си внасяте Вие осигуровките. След това самото обезщетение ще Ви е по-високо, защото за месеците през този 2-годишен период, който се взима за изчисляване на майчинството, през които не сте имали доход, се взима размера на минималната работна заплата за страната. В момента тя е 310лв. на месец. Доста по-ниско от споменатите от Вас 630лв. Така че по-добре да сте се осигурявали върху по-голяма сума и да взимате после по-голямо майчинство.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 34. Здравейте,
  как стоят нещата с изплащането на майчинство при случай, в който майката има 2 или 3 група инвалидност и получава инвалидна пенсия и няма трудов договор?
  Благодаря

 35. Здравейте, мен ме интересува как стоят нещата с майчинството при инвалид 1 група без трудов стаж до момента.

 36. Здравейте,нямам трудов стаж на 22 години съм и сум бременна термина ми е на 20 май 2014 година и имам ли право на майченство и на каква стойност е то какви докоменти трябва да се подадът и в какъв срок ме интересува понеже незнам,моля ако знае някой да ми обястни с подробно ще съм благодарна!!!

  1. Здравейте,
   нямате право на майчинство, тъй като нямате нужните 12 месеца осигурителен стаж за това, както и не сте назначена на трудов договор или самоосигуряващо се лице.

   Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък от 350 лв., имат право на еднократна помощ при бременност, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната. Той е в размер на 150лв.

   Имате право на майчинство от Дирекция “Социално подпомагане” в размер на 100лв. месечно. Както и на детски надбавки, по 35лв. на месец, в случай, че доходите Ви на член от семейството не надвишават 350лв. на месец.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 37. Здравейте,от 2години съм на договор на 4часа осигурена на 160лв.Интересуваме ако забременея какво майчинство ще взимам като сума.Благодаря

  1. Здравейте,
   от 01.01.2014 година периодът, който се взима предвид при изчисляване на обезщетението за майчинство е намален с 6 месеца. Вече смятате доходите, които сте получавали 18 месеца назад преди първия болничен (за 45 дни). Събирате доходите от тези 18 месеца, делите ги на сбора от работните дни през тези 18 месеца и получената сума умножавате по 90%. Така ще получите среднодневното брутно трудово възнаграждение. Или иначе казано получената сума, да речем ако е 7 лв. на ден, умножавате след това тези 7 лв. по броя на работните дни всеки месец, през който ще трябва да получавате обезщетение за бременност и раждане. Ако месецът има 20 работни дни, умножавате ги по 7 лв. и ще получите 140лв. на месец. Сумата е просто за пример. Пресметнете си по така обяснената формула колко горе долу ще получавате на месец.
   Хубаво е, ако можете още сега да си вдигнете сумата, на която Ви осигуряват, за да взимате по-високо майчинство, когато дойде моментът. Трябва да се мисли за това от по-рано.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 38. А не трябва ли да взимам МРЗ,т.е. 340 понеже в закона пише,че не може да се взима по-малко или аз нещо не мога да разбера?Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   съгласно чл.41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване:
   дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната. Следователно би следвало обезщетението Ви да се изчислява на базата на минималната работна заплата за страната за периода, от който е изчислено обезщетението.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 39. Здравейте! Ако правилно съм разбрала, дори до имаш нужния осигурителен стаж, но в първия ден на отпуската по майчинство не се водиш работещ, не ти се изплаща майчинство. Така ли е? Благодаря!

  1. Здравейте,
   точно така. Ако към момента на първия болничен не Ви се внасят осигуровки във фонд „общо заболяване и майчинство“, няма да получавате обезщетение за бременност и раждане.

   С уважение,
   Петя Кръстева

  1. Здравейте,
   за да получавате майчинство трябва преди първия болничен да сте назначена на трудов договор или да сте самоосигуряващо се лице, т.е. да се внасят вноски във фонд „общо заболяване и майчинство“. Другото условие е да имате поне 12 месеца осигурителен стаж през целия си живот.

   С уважение,
   Петя Кръстева

   1. аз несъм фирма но искам за последните два месеца преди раждане да си внеса сама осигуровките , ще.имам ли право на майчинство пълно

 40. Здравейте! Въпрос и от мен:терминът ми е на 16.05.2014. Имам 3 год и 3 месеца осигур.стаж на пълен раб. ден. Към момента съм безработна, но намерих фирма, която да ме назначи на ТД преди да изляза в болничен по майчинство. Въпросът ми е следният: на 01.04.2014 трябва да изляза в 45 дневния преди термин, счетоводителката на фирмата настоява да ме назначи на 17.03, за да не е отработено малко време преди 01.04, т.е. да не е т.нар. фиктивен един или там 2 или 5 раб.дни. ако ме назначат на половин работен ден ще имам ли право на майчинство за срок от 2 години и сумата ще бъде ли в размер на МРЗ, т.е. 340 месечно за двете години за отглеждане на дете? Или трябва да се водя на ТД на пълен работен ден, за да мога да взимам майчинство две години в размер на 340 лв? ТД на 4 часов работен ден променя ли нещо или и в двата случая бидейки назначена и водена на ТД към фирма независимо от това дали на 8 или 4 часов рд, сумата ще бъде минимална.въпросът ми е обвързан и със осигурвките, които трябва да заплатя на работодателя които да внесе до 25-то число на следващият месец-в слуач за 10 или 11 дена колкото ще се водя преди излизане в отпуск за общо заболяване и майчинство. надявам се се изразих правилно и разбрахте въпроса ми. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

 41. Здравейте,искам да попитам работа в една фирма вече 10г,излезнах 6м неплатена за гледане на дете(имам детенце на 3 годинки)сега ми истичат 6 месеца и искат да ме съкратат и ме пращат на борсата за около 8-9 месеца.Интересувам се ако съм бремена и съм на борсата след това ще взимам ли майчинство?

  1. Здравейте,
   едно от условията за получаване на майчинство е да имате поне 12 месеца осигурителен стаж, на което условие е ясно, че Вие отговаряте.

   Другото условие е преди първия болничен да сте осигурявате, може като самоосигуряващо се лице или на трудов договор. В случай, че не Ви се внасят осигуровки, няма да Ви отпуснат обезщетение за бременност и раждане.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 42. Здравейте,бременна съм в 9-ти месец,като 45-дневния болничен започна на 03.03.2014г.Имам 1 месец неплатени осигуровки от 10.2011г.,въпроса ми е това ще повлияе ли на майчинството ми или ще си го получавам нормално през двете години?

  1. Здравейте,
   от началото на 2014 година за изчисляване на майчинството се вземат предвид доходите от 18 месеца предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане. Това означава, че месец 10.2011г. не оказва влияние върху Вашето обезщетение.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 43. Здравейте как мога да проверя дали работодателя ми ми е плащал тези осигуровки за майчинство. Благодаря

  1. Здравейте,

   в случай че сте назначена на трудов договор, работодателят Ви задължително трябва да Ви осигурява и във фонд „общо заболяване и майчинство“.
   В случай, че имате ПИК издаден от НОИ, можете да си проверите на сайта на НОИ в секция е-услуги – по ЕГН и ПИК всичко за осигуряването по години.

   С уважение,
   Петя Кръстева

  1. Здравейте,

   просто в електронните справки попълвате ПИК и ЕГН и ще Ви излезе подробна информация за това къде сте осигурявана (фирма), процентите на осигуровките, сумите в лева за всеки фонд, месеците, годините.
   Информацията е доста полезна и пълна.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 44. Здравейте,
  При трета бременност, (първото дете е на 14г., второто на 9г.) без трудов стаж, считат ли се за осигурителен стаж отглеждането на 2-те деца? В момента е 6 месец от бременността, ако сега се започне на трудов договор, ще се получава ли минималното майчинство за страната за 2 години или само социалното за една? И как стои въпросът за болничният за 45 дни преди термина, ще бъде ли изплатен ?
  Благодаря ви предварително!

 45. Здравейте, бих искала да попитам следното нещо:в момента работя на постоянен трудов договор, предстои ми нова работа /не зная на какъв тр.договор срочен или безсрочен/, а съм бременна.Въпросът ми е веднага ли да кажа на новия си работодател или да изчакам малко и мога ли да работя до по-късно , т.е. да не излизам в отпуск , когато настъпят тези 45 дни преди раждането, а примерно до 20 дни преди раждането?
  Благодаря Ви!Объркана съм много и не зная какво да правя , а работата е мечтата на живота ми , както и детето, но двете станаха заедно.Не искам да губя детето ,нито работата.

  1. Здравейте,

   това дали да кажете на работодателя или не си е лично Ваше решение. В случай, че му кажете, може той да не е съгласен да Ви назначи, единствено поради факта, че Ви предстоят 2 години майчинство, ако решите да си ги ползвате разбира се. От друга гледна точка ще е коректно от Ваша страна да предупредите, ако сте сигурна че това няма да повлияе на назначаването Ви. След като това е мечтаната Ви работа, помислете добре кое е най-правилното решение.

   Относно неизползването на 45 дни болничен преди раждането – имате това право. В случай, че се чувствате добре, можете да работите до момента, до който Вие пожелаете. Потвърждава го и чл.30 от Наредбата за медицинска експертиза:

   Чл. 30. (1) В случай, при който бременната не се е явила своевременно за оформяне на отпуска си поради бременност, но има определен термин на раждане, болничният лист се издава, както следва:
   1. ако до явяването й при лекаря е работила – само за времето от датата на прекратяване на работата до термина на раждането;
   2. ако до явяването й при лекаря не е работила – за целия период от 45 дни, предхождащ термина на раждането.
   (2) Когато осигурената е родила, без да е имала определен термин и без оформен отпуск поради бременност, временната неработоспособност се оформя, както следва:
   1. за целия период от 45 дни преди раждането, ако не е работила, болничният лист се антидатира и се издава за целия период до датата на раждането от лекаря, водил раждането, или от личния лекар, ако раждането е станало без медицинско наблюдение;
   2. ако е работила част от периода 45 дни, предхождащ раждането, а през останалия период не е работила, болничният лист се издава за времето от прекратяването на работата й до датата на раждането;
   3. ако до раждането бременната е работила, болничен лист за бременност не се издава.
   (3) В случаите, при които бременната се явява по-късно за оформяне на отпуска си по бременност, тя представя на здравните органи документ от предприятието за датата, до която е работила. Документът се съхранява в ЛАК заедно с картона на бременната.

   И все пак не се излагайте на рискове, мислете първо за детето и след това за работата.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 46. Благодаря Ви за консултацията!Наистина съм много объркана 5 години сме чакали детето и също толкова работата.Ще съм в третия месец при евентуалното ми започване на новата работа.Мисля да постъпя коректно с новия ми работодател и да му съобщя още преди подписването на договора , пък той да прецени.Наистина много желая тази работа , а и ни е жизнено важна, тъй като сме в много затруднено материално положение.Не искам да започвам новата работа с лъжа.Според Вас , от Вашия опит как би погледнал на такава ситуация един работодател?Много ли е неловка ситуацията и нагло ли ще е от моя страна да се помоля да ме оставят?Наистина друг шанс едва ли ще имам за такава работа , а и за дете , тъй като съм на 35 години и със здравословни проблеми.Благодаря Ви още веднъж!!!

  1. Здравейте,
   опасявам се, че тук няма най-правилен съвет. Ситуацията е доста деликатна, предвид желаното бебе, желаната работа. В случай, че решите да кажете на работодателя си, че сте бременна преди да подпишете, рискувате да не Ви вземе на работа. Все пак поставяйки се на негово място, това ще значи, че трябва след 6 месеца да търси отново човек по заместване. От друга страна, ако кажете след подписването на договора и го уверите, че това е желаната от Вас работа и ще дадете всичко от себе си, за да го докажете, може и да е по-доброто решение.
   Най-вече помислете и за детето, по-добре ако се налага да почивате повече го направете, защото както казвате и Вие на 35г. сте, а и сте чакали 5 години това съкровище, което не е никак маловажно.
   Хубаво обмислете всички гледни точки.

   Дано нещата да се развият, както Вие желаете!
   Желая Ви успех!

   С уважение,
   Петя Кръстева

 47. Имам 3 години стаж от 2009до 2012, сега ще почвам работа на 4 часов работен ден,колко месеца трябва да работя за да имам право на майчинство и болнични?

  1. Здравейте,

   Вие сте натрупали вече необходимия стаж за получаване на обезщетение за майчинство, а именно минимум 12 месеца през целия Ви живот. Двете условия за да получавате обезщетение са:

   – да имате минимум 12 месеца стаж;
   – да сте назначена на трудов договор или да сте самоосигуряващо се лице преди излизането Ви в първия болничен.

   От информацията, предоставена от Вас до тук, имате право на получаване на обезщетение за бременност и раждане.

   С уважение,
   Петя Кръстева

   1. Благодаря за отговора 😀
    А колко майчинство ще получавам,щом ме осигоряват на 4 часа и ще взимам 170лева.

 48. А колко майчинство ще получавам,щом ме осигоряват на 4 часа и ще взимам 170лева. Трябва ли да работя 6 месеца,в тази фирма за да ползвам и да ми изплащат болничен

  1. Здравейте,

   ако говорим за обикновен болничен, а не за болничните, които се полагат при бременност и раждане (в размер на 135 дни), трябва да имате 6 месеца осигурителен стаж, т.е. да сте осигурявана за общо заболяване и майчинство. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест.

   Ако става въпрос за болничните, които се полагат за бременност и раждане, в размер на 135 дни, за тях трябва да имате минимум 12 месеца осигурителен стаж през целия си живот, като няма значение отново дали е бил последователен или разпокъсан. И другото условие е преди първия болничен, а именно 45 дни преди раждането, да сте назначена на трудов договор или да сте самоосигуряващо се лице.

   Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 49. Здравейте
  Бременна съм. 18 месеца назад -6 месеца съм работила и осигурявана , 6 месеца съм била на борсата и 6 месеца пак работя и ме осигуряват , смятат ли се доходите от борсата при изчисляване на майчинството? Проверих с ПИК кода си и там пише Борса- пенсия- само за пенсия ли са ме осигурявали, докато съм била на борсата или и за майчинството? Общо имам около 5 год трудов стаж.
  Моля за отговор. Предварително благодаря.

  1. Здравейте,
   право на обезщетение за майчинство имате, ако сте работили през живота си поне 12 месеца. Вие отговаряте на това условие. Другото важно условие е преди първия болничен да сте назначена на работа.
   Ако сте безработна няма да получавате обезщетение за майчинство.
   Обезщетението се изчислява на базата на доходите Ви 18 месеца преди 45 дневния болничен. Време, което не се включва в осигурителния стаж, необходим за придобиване право на парично обезщетение е това, през което лицето е получавало обезщетение за безработица.
   За месеците, през които не сте получавали доходи се взема предвид минималната работна заплата за страната.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 50. Здравейте, зачита ли се трудов стаж от 04.05 2010 до 02.12 .2011 на 6 часов работен ден? Тоест тъй като не се вмества в 18 месечния предходен период? благодаря предварително

  1. Здравейте,
   дайте малко повече пояснения относно Вашия въпрос, защото така не става ясно точно какво питате.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 51. Здравейте!Искам да ви попитам ако са ме осигурявали на 3 часа върху 130 лева имам ли право на майчинство и какво ще е то и две години ли ще е ? Благодаря!

 52. Zdraveite imam edin vupros kakvo maichinstvo shte poluchavam kato imam 6 meseca staj a ii sym redovna stydentka ako podpisha dogovor kum firma kolko osigorvki trqbva da platq nna mesec za da sibizkaram oshte 6meseca staj za maichinstvo 2god

 53. Здравейте,
  След като изтече платеният отпуск по майчинство може ли да се излезе веднага пак по майчинство? Да кажем, че втората година за първото дете изтича на 10.02.2016г, а болничен 45 дни преди раждането на второто дете започва на 11.02.2016г. И например същото да се случи още веднъж с трето дете. Чух, че имало промени в закона, които задължават майката да има 15 отработени дни (не в платен годишен отпуск или болничен) между двете майчинства, което не бях чувала до сега. Благодаря!

 54. Здравейте ! Въпросът ми е доста сложен и объркан , но много се надявам на някаква яснота. Студентка съм в Германия , където миналата година през октомври родих. Тъй като там, след една година майчинството ми прекъсва /т.е. сега/ ,трябва да започна работа .Мога ли да вземам майчинство през втората година тук в България , което да прехвърля на майка ми ,която е безработна от около година и тя да се грижи за детето,тъй като аз продължавам и да уча.

 55. Таня
  ноември 26, 2014 в 3:10 pm

  Здравейте ! Въпросът ми е доста сложен и объркан , но много се надявам на някаква яснота. Студентка съм в Германия , където миналата година през октомври родих. Тъй като там, след една година майчинството ми прекъсва /т.е. сега/ ,трябва да започна работа .Мога ли да вземам майчинство през втората година тук в България , което да прехвърля на майка ми ,която е безработна от около година и тя да се грижи за детето,тъй като аз продължавам и да уча.

 56. Zdraveyte bih iskala da popitam ako nqmam nikakav trudov staj kak moga da vzimam 2 g maycinstvo. Sega sam bremena 2 mesec ako moje li da platq 12 mes na vednaj v osiguritelna kasa za da moga da vzimam 2 godini maycinstvo. Blagodarq

 57. zdraveyte! iskam da vi ptam nesto otnosno za maycinstvo… sega imam 1 godishna dishterq i ako si zabremenq naprimer sled nqkolko meseca ste moga li da izlezna ot maycinstvo na maycinstvo ili trqbva da rabotq sled svirshvaneto na pirvoto mi maycinstvo?( naprimer 1,2 meseca)

 58. Здравейте! На 20години съм, никога не съм работила, от както съм завършила (т.е. година и няколко месеца) не съм си плащала осигуровки. Въпроса ми е : мога ли да получавам майчинство, ако си платя осигуровките за това време от което съм завършила до сега ? Каква сума ще получавам?

 59. Здравейте,
  Имам въпрос относно майчинството. Бременна съм в третия месец, но живея и работя в Англия. Възнамерявам да родя в България. Плащам си здравни осигуровки в България от една година, преди това работех и също са ми плащани осигуровките (бе прекъснати осигуровки съм). Отделно в Англия също ми се удържат осигуровки. Въпросът ми е, ще имам ли право на майчинство в България и ако да, за какъв период от време и в какъв размер (приблизително) ще бъде то?
  Благодаря предварително за отделеното време.

  1. Здравейте,искам да попитам-като имам работен стаж 2 години,като през 1-та на 4 часов работен ден,а 2-та на 5,имам ли право да получавам 2 години майчинство ???

   1. Здравейте,
    за да получавате майчинство трябва да имате поне 12 месеца осигурителен стаж през живота си, независимо дали е разпокъсан или месеците са последователни. Ако Вие имате 12 месеца, отработени на 4 часов работен ден и 12 месеца, отработени на 5 часов работен ден, то превърнати тези часове в 8 часов работе ден Ви се равняват на 13 месеца и няколко дни осигурителен стаж. Това Ви дава правото да получавате обезщетение за майчинство в продължение на 2 години.
    Има, обаче, и още едно условие, на което трябва да отговаряте, за да получавате обезщетението и то е, че преди първия болничен трябва да сте назначена на трудов договор или да сте самоосигуряващо се лице. В противен случай, дори да имате стажа, ако не отговаряте на това условие, няма да Ви бъде отпуснато обезщетение от НОИ.

    С уважение,
    Петя Кръстева

 60. Здравейте
  От март месец работя на 4-часов работен ден и това ми е първият официален трудов стаж. До сега съм работила на граждански договор и от прочетените отговори разбрах, че нямам тези осигуровки. Доколкото успях да направя сметка до тук имам 3 месеца осигуровки към фонда за майчинство. Въпросът ми е следният ако мина на 6 или 8 часов работен ден от ноември дали ще успея да направя въпросните 12 месеца, все още съм съвсем в началото, а и работата никак не е лека и се състои в зареждане на тежки кашони със стока и вероятно болничните ще започнат много по-рано от нормалното. Другото което ми идва на идея, ако доходите на мъжа ми са по-добри може ли той да вземе майчинството..?? Предварително Ви благодаря!

 61. Здравейте !
  Бих искала да попитам , след като имам 12м. стаж, но към датата на раждане ще бъда безработна, ще получавам ли обезщетение 2 години? А ако ли не имам ли право на тези социални помощи в размер на 100 лв. на несец?
  А също така ако бъда назначена в някоя фирма с условие аз да си плащам осигуровките 2 години , и социални и здравни ли трябва да плащам?

  Благодаря предварително!!

 62. Здавейте,
  Искам да попитам ако изляза по майчинство, като преди това съм била на борсата 8 месеца, а преди тези 8 месеца съм работила в чужбина още 9 месеца, дали в майчинството ще включат тези 9 месеца в чужбина на парите, които съм получавала там или ще бъдат на минималното обезщетение за България?
  Благодаря предварително

 63. Здравейте, работих на трудов договор до декември 2016 година. Напуснах доброволно, като до тогава получавах и 50 % от майчинството за втората година на детето. През февруари започнах работа за няколко дни и ме съкратиха, до момента получавам обезщетение за безработица. Въпроса ми е : В такъв случай мога ли да получавам за периода от януари до навършване на две годишна възраст на детето и майчинство?

 64. Здравейте!
  Бременна нямам никакъв стаж.Ако започна да се самоосигурявам сега ще мога ли да получавам майчинство когато родя?Какво трябва да направя какви документи трябва да подам къде и каква ще е вноската ми на месец.
  Благодаря!

 65. Здравей те планираме да имаме бебе
  Но повече от година съм безработна
  Преди това имам 3г стаж с прекъсване
  Въпросът ми е дали ако започна работа преди бременност или повреме на бременност но не направя 12месеца пълни по ТД ще получавам ли майчинство
  И още нещо ако ме назначат на договор за 6 месеца а не постоянен ще имам ли право на майчинство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *