Каква здравна осигуровка трябва да внасям след 01.09.2011г.?

Въпрос:

Здравейте,

осигурявам себе си и мъжът ми като самоосигуряващ се по ЗЗО чл.40ал.5.
Досега внасях по 16,80лв на месец това прави МРЗ по 7%.От 01,09,2011 като МРЗ е 270лв. колко трябва да внасям.Хваща се 7%.БЛАГОДАРЯ ВИ.Един път пишат 8%. Много неразбрани закони.

изпратено от: А. Киркова

Отговор:

Здравейте,

доколкото разбирам, щом се осигурявате по този член и алинея на ЗЗО сте безработни и не подлежите на здравно осигуряване на друго основание. Здравната осигуровка не се формира на базата на минималната работна заплата и няма такъв процент – 7% здравно осигуряване.
Здравната осигуровка е 8% и се изчислява върху половината от минималния осигурителен доход за страната, който в момента е 420лв. /420/2 * 8% = 210 * 8% = 16,80лв./. Здравните осигуровки се внасят до 10 число на месеца следващ този, за който се отнасят. За сега няма промяна в минималния осигурителен доход и за 2012г., така че здравната осигуровка продължава да е 16,80лв. на месец.

чл. 40 (5) от ЗЗО: Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:

1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;

2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1.

С уважение,

Петя Кръстева /BgOsigurovki.com/

Едно мнение по „Каква здравна осигуровка трябва да внасям след 01.09.2011г.?“

  1. здравейте,
    бих искала да попитам,как стоят нещата със здравните осигуровки за лице,което е безработно и не е студент,но получава доходи от наем на физ.лице?и има ли възможност да се самоосигурява
    БЛАГОДАРЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *