Необходими документи за пенсиониране и оформяне на трудова книжка

Документите необходими за отпускане на лична пенсия, които се подават в ТП на НОИ са:

–   Молба заявление по образец  УП-3, към която се прилагат:

–   Документи за осигурителен (трудов) стаж и заповед за прекратяване на осигуряването;

–   Документи за брутното трудово възнаграждение, върху които са внасяни осигурителни вноски за 3 последователни години през последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997г. и за брутното възнаграждение след тази дата до датата на пенсионирането.

В трудовата книжка се вписват датата и основанието за прекратяване, продължителността на времето, което се признава за трудов стаж.

Съгласно изменения в КСО /чл. 68/ право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете, като от 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.

Условията за отпускане на пенсия по чл. 68, ал.1 от КСО с начална дата между 01.01.2011 и 31.12.2011 г. са за жените са навършена 60-годишна възраст и 34 години осигурителен стаж, а за мъжете навършена 63-годишна възраст и 37 години осигурителен стаж.

86 thoughts on “Необходими документи за пенсиониране и оформяне на трудова книжка”

 1. На 2 декември навършвам 60 г., имам 40 г. трудов стаж. Ако заповедта за пенсиониране е след 01.01.2012 г. /зо дни предизвестие са до 31.12.2011 г./, бих ли попаднала в новите условия зя пенсиониране – увеличаване на възрастта?

  1. Текат дебати по въпроса с увеличението на пенсионната възраст с една година от 2012г. Въпреки, че предложението е прието с мнозинство, все още не е излязло официално решението, дали и от кога точно като дата/месец ще се увеличи пенсионната възраст. Но ако приемат това да влезе в сила от 01.01.2012г. и Вие подадете документите си за пенсиониране след тази дата, и ако изрично не е договорен някакъв гратисен срок от парламента за хората, които са във Вашето положение, ще попаднете в новите условия и ще трябва да изчакате още една година, докато навършите необходимата възраст за пенсиониране.

   С уважение,

   Петя Кръстева

  2. Мъжът ми има 17г. стаж като подземен работник. На 17.12. 2014г. навършва 45 г. На 01.12. 2014г. са прекратени трудовите му взаимоотношения със съответния „черен печат“.Документите от предприятието, в което работи все още не са обработени и има вероятност това да стане след 05.01.2015г. Законът за пенсиониране на 45-годишна възраст е до края на 2014г. Проблем ли е ако документите за пенсиониране се внесат през януари,2015г.

 2. Мога ли да отправя предизвестието си за освобождаване по чл.328 т.10 от КТ 2 дни преди да навърша 60 г.- на зо.11.2011 г., за да изтече в последния работен ден на настоящата година. Всъщност, кога според Вас е най-добрия /или единствено възможен/ момент да го направя?
  Предварително благодаря.

 3. Здравейте,

  Вие ли искате да си прекратите трудовото правоотношение или работодателят Ви иска да съкрати щата? Чл. 328, т.10, който сте посочили е прекратяване с предизвестие от страна на работодателя. Не мисля, че т.10 е най-вярното решение, тъй като ако предизвестието Ви е дадено преди да сте навършили възрастта за пенсия, няма да отговаряте на изискването на тази точка от КТ, а именно: при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за професори, доценти и доктори на науките – при навършване на 65-годишна възраст;когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

  По-скоро просто да прекратите взаимоотношенията си с 30 дневно предизвестие от страна на работодателя. Стига да сте събрали необходимия осигурителен стаж за пенсиониране, който в момента е 34 години за жените, нямате проблем, дори предизвестието да е подадено малко преди да навършите пенсионна възраст. Важното е с навършване на 60 години веднага да подадете необходимите документи за пенсиониране в НОИ, за да не Ви хванат новите промени от 2012година, които все още се дискутират.

  Приятен ден!

 4. Здравейте, моят казус е следният. На 21-12-2011 навършвам 57, по закона за учителите, мога да се пенсионирам 3 години по рано.Домакинката, която трябва да издаде УП2 и УП3 е в отпуск и няма кой да ми издаде тези документи.Щяла да направи това чак януари месец, като се върне. Въпросът ми е мога ли да подам заявление за пенсиониране само с трудова книжка, а тези документи да се представят януари месец, защото в противен случай хващам промените в пенсионната реформа и трябва да чакам още година до навършване на възрастта.

  1. Здравейте,

   съгласно КСО, всеки който е изпълнил до края на 2011 година необходимите условия за придобиване правото на пенсия, а именно осигурителен стаж и възраст, може да се пенсионира, съответно да си подаде документите за пенсиониране и през следващите години. Няма да Ви хване новата промяна за увеличение на възрастта от началото на 2012 година, щом до края на 2011г. сте навършили възрастта за пенсиониране и имате нужния стаж. Така че спокойно можете и през януари 2012 да си подадете документите за пенсиониране, тъй като и УП-тата ще са Ви нужни.

   С уважение,

   Петя Кръстева

 5. Здравейте,
  На 60 години съм.Имам 27 години учителски стаж.През 2003 година бях съкратена поради закриване на училището.Една година бях на борсата и не съм работила друга работа. Защо не мога да се пенсионирам като учителка?
  С уважение:
  Ванюша Димитрова

  1. Здравейте,

   подали ли сте си документите за пенсиониране в НОИ? Кой Ви казва, че нямате право да се пенсионирате?

   През 2011г. учителите се пенсионират както следва:

   – жени:
   – възраст: 57 години;
   – стаж: 25 години;

   – мъже:
   – възраст: 60 години;
   – стаж: 30 години;

   От написаното от Вас става ясно, че отговаряте и на двете задължителни условия за пенсиониране, така че не би трябвало да имате никакви проблеми.

   С уважение,

   Петя Кръстева

 6. Подадох молба за пенсиониране на 23.11.2011, като в нея посочих желание за прекратяване на трудовото правоотношение от 23.12.2011 г.
  Работя в МВР. Въпроса ми е, дали документите, които служебно трябва да ми бъдат изготвени от нашите финансисти трябва да подам преди 01.01.2011 г. за да се пенсионирам при условията на досегашния закон. Защото на няколко пъти чух неграмотната ни касиерка, която също се пенсионирва през декември, да ми лае, че документите ми щяли да са готови чак през януари. Та коя дата е важна – тази, на която ми се прекратява трудовото правоотношение, или тази, на която внеса документите в НОИ?

  1. Здравейте,

   военнослужещи, държавни служители по Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, от Държавна агенция “Национална сигурност” и др., могат да се пенсионират при уволнение без оглед на възрастта. Правото на пенсия се преценява съобразно условията за пенсиониране към датата на уволнението. Ако тази дата е до края на годината, не би трябвало да имате проблеми и да успеете да се пенсионирате по условията, които са в сила в момента.

   С уважение,

   Петя Кръстева

 7. На 28.12.2011 г. изтича предизвестието ми и ще се пенсионирам на 66 навършени години. Има 43 години трудов стаж. Как ще се изчисли пенсията ми при изработените 3 години над пенсионна възраст и 6 години над изисквания трудов стнаж?

  1. Изчисляване размера на пенсия за осигурителен стаж и възраст

   Размер на пенсията = (доход, от който се изчислява) х (осигурителен стаж в години / 100) при непълна година стаж месеците се разделят на 12 и полученият резултат се закръгля до втората цифра след десетичния знак.

   Осигурителният стаж от различни категории труд се превръща към стаж от трета категория труд (чл. 104 от КСО).

   Доходът, от който се изчислява пенсията, се получава по следния начин:

   Доход = (средномесечен осигурителен доход за страната за последните 12 месеца преди месеца на отпускане) х (индивидуален коефициент на лицето).

   тази формула се прилага за пенсии, отпускани след 01.01.2004 г.; до тази дата се взема средномесечният осигурителен доход за страната за календарната година преди годината на отпускане на пенсията.

   Индивидуалният коефициент на лицето се определя съобразно следните изисквания. За определяне на пенсията се представя осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за избрани от лицето 36 последователни месеца от последните 15 години трудов стаж преди 01.01.1997 г. (ако през тези години няма прекъсване, това е периода 01.01.1982 г. – 31.12.1996 г.) и осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за времето след 01.01.1997 г. Изчисляват се две съотношения – за времето до 31.12.1996 г. (ИК1) и за времето след 01.01.1997 г. (ИК2):

   ИК1 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за избрания 36-месечен период) / (средномесечната работна заплата за страната за периода);

   ИК2 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за периода след 01.01.1997 г.) / (средномесечния осигурителен доход за страната за периода);

   при определянето на ИК1 и ИК2 не се вземат предвид периодите, през които лицето не е било осигурявано за пенсия.

   Общият индивидуален коефициент ИК се получава като среднопретеглена величина от ИК1 и ИК2:

   ИК = (ИК1 х 36 + ИК2 х брой месеци) / (36 + брой месеци)

   Всички множители във формулата за размера на пенсията могат да бъда посочени накратко така:

   Размер = (СОД за страната) х ИК х (осигурителен стаж)

   Ако така изчисленият размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 от КСО е по-малък от минималния размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година – чл. 70, ал. 7 (а за пенсия по чл. 68, ал. 4 от КСО – по-малък от 85 на сто от размера по чл. 70, ал. 7), пенсията се определя в посочения защитен минимален размер.

   С уважение,

   Петя Кръстева

 8. Искам да попитам кога ще мога да се пенсионирам,имам първа категория труд,като се приравни в 3 категория м.май-2012 ще станат 92точки ,а съм на 51 години?

  1. Здравейте,

   До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са:

   1. навършили възраст преди 1 януари 2012 г. 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд или 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд;

   2. от 31 декември 2011 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 48-годишна възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд.

   До 31 декември 2014 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал.3: За работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.

   До 31 декември 2014 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 9. Здравейте,
  Самоосигуряваща съм.Внесла съм си осигурителните вноски до 31.12.2011г.
  Навършила съм 60 години. Към 31.12.2011г. ще имам 34 г.стаж
  7 дни след прекратяване на упражняваната дейност мога да подам Декларация за прекратяване на дейността.
  При тези условия как ще се пенсионирам
  С уважение Цв.Ковачка

  1. Здравейте,

   щом към 31.12.2011г. сте изпълнили двете задължителни условия за пенсиониране – стаж и възраст – можете да се пенсионирате по сега действащите закони, а именно възраст – 60 години за жените и стаж – 34 години.
   Това, което трябва да направите е да имате заверена осигурителна книжка за времето, през което сте била самоосигуряващо се лице, ако сте работили на трудов договор, трябва да имате УП-та за съответните години, трудова книжка. Подавате заявление за отпускане на пенсия в НОИ, придружено с пълния комплект от необходими документи и чакате становище, което ще излезе в законоустановения срок, който е 6 месеца, но може да излезе много по-бързо.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 10. Предприятието, в което съм работил не съществува.
  „Линейно кабелно стопанство“ – София.
  Възможно е правоприемник да му е БТК.
  Не мога да го установя.
  В същото време открих името му в списъка на прекратените осигурители.
  Както и, че документацията му се съхранява в архивохранилището в Невестино.
  Трябва ли да отида лично в това архивохранилище?
  Може ли по пощата да изискам удостоверение за осигурителен стаж и доход?
  Лично ли трябва да действам или чрез поделение на РУСО ?

 11. В ПЕРИОДА МЕЖДУ 1989 И 1992 ГОДИНА СЪМ СЕ ОСИГУРЯВАЛА КАТО САМООСИГУРЯВАЩА СЕ.ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ,КОИТО СЪМ ПРЕВЕЖДАЛА КЪМ НОИ СА В РАЗМЕР НА 10% ОТ ДОХОДА МИ – Т.Е.ОСИГУРОВКА ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА.В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТЕЗИ ТРИ ГОДИНИ ЩЕ МИ БЪДАТ ЛИ ПРИЗНАТИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ.И АКО НЕ- ИМА ЛИ НАЧИН ДА БЪДАТ ПРИЗНАТИ КАТО ТАКЪВ ЧРЕЗ ДОВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ ДРУГ ВАРИАНТ.В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ОСИГУРИТЕЛНИЯТ МИ СТАЖ НЯМА ДА БЪДЕ ДОСТАТЪЧЕН,ЗА ДА МОГА ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМ ПРИ НАВЪРШВАНЕ НА ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ.МОЛЯ ЗА ЕКСПЕДИТИВЕН ОТГОВОР, ЗА КОЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ

 12. Научих, че ако данните в регистрите на НОИ ме устройват, мога с една декларация до НОИ да заявя, че ги приемам и не е необходимо да представям УП-2, УП-3 или осигурителна книжка. Това било възможно за периода след 1.1.1997. Знае ли някой с кой нормативен документ се регламентира това.

  1. Здравейте,

   информация относно отпускането на пенсия и необходимите документи за това можете да прочетете в „Наредба за пенсиите и осигурителния стаж“.

   Пенсиите и добавките към тях се отпускат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), към което се прилагат всички необходими оригинални документи.

   Чл. 2. от Наредбата:
   Към заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст се представят:
   1. документи за осигурителен (трудов) стаж и за прекратяване на осигуряването;
   2. документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането. За времето от 1 януари 2000 г. се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.

   чл.9. от Наредбата:
   По първоначално постъпило заявление за отпускане на пенсия се съставя пенсионно досие с номер – единният граждански номер на заявителя. Към досието се прилагат: заявлението за пенсия; документите за осигурителен доход; удостоверение за наследници; лични декларации; всички последващи заявления и жалби на лицето; експертни решения на ТЕЛК (НЕЛК), решението на медицинската комисия по чл. 10в; постановени актове, касаещи осигурителните права на лицето.
   (2) Пенсионното досие се съхранява в териториалното поделение на НОИ, чрез което се изплаща пенсията.

   Осигурителният стаж се установява с трудови, служебни и осигурителни книжки, с документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, и с данните по чл. 5, ал. 4 КСО.

   Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с осигурителна книжка, с документ по утвърден образец и с данните по чл. 5, ал. 4 КСО. Осигурителният доход за времето, през което е получавано обезщетение от държавното обществено осигуряване, изплащано от териториалното поделение на НОИ, се установява с данни от информационната система на НОИ.

   В случаите, когато документите по ал. 3 липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход.

   Когато няма данни за трудовото възнаграждение, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минималната работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. – минималния месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества.

   До създаването на информационната система по чл. 5, ал. 11 от КСО териториалните поделения на НОИ издават документи за осигурителен стаж и доход въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи. Когато за определени периоди тези документи липсват, териториалните поделения на НОИ издават документи за осигурителен стаж и доход и въз основа на други автентични документи, доказващи изплащане на възнаграждения, а когато такива няма, се прилага ал. 6.

   С уважение,

   Петя Кръстева

 13. На 58 години съм.Предстои ми пенсиониране. Работила съм на различни места. Последните 25 год. съм при един и същ работодател.Искам да попитам трябва ли от работодателите преди 1987 год да си търся документи УП2 от всеки по отделно? Има и такива които не съществуват от доста години. Към кого да се обърна за необходимите документи? Не знам къде се съхраняват документите на закритите фирми.

 14. Предстои ми пенсиониране тази година. Работила съм 7 години в Русия и от там получавам пенсия. Искам да питам, мога ли да закупя недостигащ стаж 4г.8м. за да получавам пълна пенсия в Болгария. Имам българско гражданство.

 15. Здравейте,

  ако не Ви достига стаж може да платите за недостигащото време, но максимум до 5 години, в случай, че сте завършили висше образование. Задължително условие е осигуровките се платят накуп по банков път. В НОИ ще Ви направят справка и ще Ви кажат колко години точно не Ви достигат и дали можете да си ги закупите.

  С уважение,
  Петя Кръстева

 16. Здравейте, майка ми навърши 57г. 01.2012г има 16г. втора категория труд може ли да се пенсионира по-рано.Благодаря предварително.

  1. Здравейте,

   до 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са:

   1. навършили възраст преди 1 януари 2012 г. 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд или 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд;

   2. от 31 декември 2011 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 48-годишна възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд.

   С уважение,
   Петя Кръстева

  1. Здравейте,

   ако Вашият стаж е трета категория, то от 01.01.2012г. възрастта за пенсиониране, както и осигурителният стаж се увеличават с по 4 месеца за всяка година до достигане на 63 годишна възраст за жените и 65 годишна възраст за мъжете. Осигурителният стаж се увеличава до достигане 37 години за жените и 40 години за мъжете.
   Във Вашия случай може да се пенсионирате през 2016 година, когато навършите 61 години и 4 месеца. Стажът, който имате дори в момента ще Ви е достатъчен и тогава.

   С уважение,

   Петя Кръстева

 17. Благодаря,
  Не ми е ясен въпроса относно избора на 3 последователни години
  преди 1997г.Ако избера 1992-1995г като най доходни те са при
  двама работодатели какво правя тогава.

  1. Към заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст се представят:

   – документи за осигурителен (трудов) стаж и за прекратяване на осигуряването;

   – документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането. За времето от 1 януари 2000 г. се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 18. 18.02.2012 г.
  Уважаема госпожо Кръстева,
  Пенсионирах се през 2009 г.при навършени години и изисвания осигурителен трудов стаж.
  Родих дъщеря си на 19.04.1967 г., по време, когато не работех. Разбрах, че ако представя акт за раждане, ще ми се зачита осигурителен стаж от майчинство на неработеща майка. Моля, обяснете ми дали имам право на това.
  С уважение:
  Мария Димитрова

  1. Здравейте,

   В разпоредбата на т.9, ал.4 и 5 от Постановление №61 на Министерския съвет от 28.12.1967г., за насърчаване на раждаемостта / обн. ДВ, бр. 2 от 1968 г./ е предвидено, че на жените –майки или осиновителки, които са членове на Трудово-кооперативни земеделски стопанства или неработещи при бременност, раждане и за отглеждане на малко дете, ще им се зачита за трудов стаж такъв период от време, който отговаря на размерите на платените и неплатени отпуски, на които имат право работещите майки и осиновителки, съгласно разпоредбите на чл. 60 и 61 от Кодекса на труда от 1951г. Размерите на трудовия стаж, признат по този ред зависи от броя и поредността на родените деца, както и от възрастта на осиновеното дете и поредността му в семейството.
   В точка 4 от Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените-майки и осиновителки, членки на ТКЗС или неработещи при бременност, раждане и за отглеждане на деца / обн. ДВ, бр.15 от 1970г.; изм. и доп. Бр. 85 от 1983г./, е предложена таблица със срокове в зависимост от поредността на децата, които се зачитат за трудов стаж на майките и осиновителките неработещи или членки на ТКЗС, при раждане /осиновяване/ на живо дете, което не е починало преди изтичането на тези срокове: при раждане на първо дете- 12 месеца, на второ- 14 месеца, на трето- 18 месеца.
   Особеното при зачитане на трудов стаж по тези нормативни актове е, че на жените –майки се признава трудов стаж в посочените в таблицата размери, като 45 календарни дни от тях се броят преди датата на раждането, а останалите 10 месеца и половина, след раждането. Например: детето е родено на 15.02.1969 г. Като се върнат 45 календарни дни назад, следва че 12 месеца за първо дете ще се броят от 01.01.1969г. до 01.01.1970г., от които месец и половина преди раждането, а останалите 10 месеца и половина след датата на раждането. Следователно, на неработещата майка, родила детето си на 15.02.1969 г., ще й се зачете трудов стаж в периода от 01.01.1969 г. до 01.01.1970г., ако до този момент не е започнала работа по трудово правоотношение.
   Посочените нормативни актове регламентират зачитането на трудов стаж на жените-майки или осиновителки, които са членки на ТКЗС или не работят за времето след 31.12.1967 г. По този ред се признава трудов стаж на неработещите жени-майки и осиновителки до 03.07.1984г., когато беше изменен и допълнен Указа за насърчаване на раждаемостта-УНР /обн. ДВ, бр.15 от 1968 г., последно изм. и доп. ДВ, бр.88 от 1993 г./
   Трудовият стаж, който се зачита по посочените нормативни актове, се установява от органа, който признава права произтичащи от трудов стаж- ако е за пенсия- от РУСО. За да бъде признат съответният размер трудов стаж, заинтересуваните лица следва да представят необходимите документи, които го удостоверяват. Такива документи са: акт за раждане на детето, личен паспорт, трудова книжка, документи, от които е видно дали през същия период лицето няма трудов стаж признат по друг ред- заповеди за назначаване или уволняване, за отпуски и др., както и други документи, с които следва да се установи поредността на децата, когато това е необходимо.

   Периодът по време на майчинството на неработеща майка също се зачита за осигурителен стаж като на неработеща майка, която е гледала дете до 3-годишна възраст, на основание чл. 9, ал. 7 от КСО.
   Необходимите документи, вкл. актът за раждане на детето, когато стажът е зачетен на основание чл. 9, ал. 7 от КСО, се прилагат към заявлението за отпускане на пенсията.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 19. Здравейте!
  От 01.09.1981г до 01.09.1995г съм работил във редовете на ВМС – като старшина. От 2000г и по настоящем работя при условията на 3-та категория труд.През2012г. навършвам 52 години.Имам ли право да се пенсионирам -като бивш военнослужащ? С уважение Валентин Николов.

 20. Здравейте,
  Майка ми навършва 60 години на 15.12.2012г. Има около 35-36 години трудов стаж трета категория. Бихте ли ми казали кога най-рано може да се пенсионира.
  Благодаря предварително.

  1. Здравейте,

   от 01.01.2012г. осигурителният стаж и възраст за пенсиониране се увеличават с по 4 месеца в началото на всяка година. Жените се пенсионират през 2012г. при навършване на 60г. и 4 месеца и осигурителен стаж: 34год. и 4 месеца. Тъй като е ясно, че майка Ви няма как да изпълни тези изисквания през 2012г., защото рожденият и ден е в края на годината, прибавяте към възрастта и стажът направо 8 месеца (4 за 2012г. и още 4 за 2013г.) и така се получава, че ще има право да се пенсионира на 15.09.2013г., когато ще е навършила 60г. и 8 месеца, а осигурителният стаж, според това което сте написали дори е в повече още сега. Ще и е нужен 34г. и 8 месеца стаж, а тя вече има 35-36 години. Така че не би следвали да има никакви проблеми при пенсионирането, стига да подготвите всички необходими документи.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 21. Уважаема госпожо Кръстева,
  На 18 февруари т.г. ви зададох въпрос, а отговор още не съм получила. Озадачена съм, защото виждам че сте коментирали въпрос, зададен след моя. Надявам се да уважите запитването ми.
  С уважение:
  Мария Димитрова

 22. Уважаема г-жо Кръстева, как трябва да постъпи човек, живеещ в чужбина, навършил преди 3 год, годините за пенсия.
  Като има стаж, в предприятия, които вече са закрити.
  Има трудова книжка.
  Ако трябват други документи, има ли някъде архив.
  И къде трябва да се подадат документите в държавата,където живее човека или в БГ.
  Ще съм Ви признателна, ако имате отговор за моя въпрос.

 23. Мога ли да се пенсионирам при 26г. трудов стаж и 60 навършени години на 11.02.2012г.Ако мога да се пенсионирам какви документи ми трябват?
  Ще съм ВИ благодарна ако ми отговорите.

  1. Здравейте,

   трудовият Ви стаж от коя категория е – първа, втора, трета? Това е от голямо значение за отговора.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 24. Уважаема г-жо Кръстева,
  Директор съм на Детска градина,връчих предизвестие на 12,03,2012 г. на учителка която е на 61 г и 2 м и трудов стаж 41 години.В последствие се оказа че съм нарушила закона след новите промени от 01,01,2012 г,
  Как мога да я пенсионирам сега на този етап и по кой член и точка да го направя без да наруша закона.
  П.с : Тя не иска да се пенсионира и категорично ми отказва да ми пусне молба за прекратяването.

 25. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО Кръстева, трудовият ми стаж е трета категория.(Мога ли да се пенсионирам при 26г. трудов стаж и 60 навършени години на 11.02.2012г.Ако мога да се пенсионирам какви документи ми трябват?
  Ще съм ВИ благодарна ако ми отговорите.)

  1. Здравейте,

   Съгласно чл.68 от Кодекса за социално осигуряване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.

   От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

   В случай че лицата нямат право на пенсия, по изложените по-горе изисквания, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години.

   Вие не сте изпълнили двете задължителни условия за пенсиониране: необходим стаж и възраст, затова няма как да се пенсионирате на този етап.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 26. Здравейте,

  1. Интересува ме, дали трудовия стаж за пенсиониране в България се взима под внимание в страните членки на ЕС, имам предвид Австрия?

  2.Какви документи за пенсиониране са нужни, да се подготвят от
  България,които да послужат пред страната в която ги представя ме?

  Благодаря Ви предварително!

  С уважение,
  Александрина

  1. Здравейте,

   ето и компетентен отговор по Вашия въпрос от главен специалист Елена Владимирова в Дирекция на НОИ:

   Уредбата на обезщетенията за старост е дадена в чл. 44-51 на дял III, глава трета от Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и чл. 15, чл. 36-38 от дял I, глава първа от Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71.
   От 01.01.2007 г. Регламент № 1408/71 се прилага в отношенията с всички държави членки на Европейския съюз, а от 01.08.2007 г. и в отношенията с държавите от Европейското икономическо пространство.

   Общите разпоредби за отпускане на пенсии за старост (за осигурителен стаж и възраст) са посочени в чл. 44 от Регламент № 1408/71. В чл. 45 от регламента е уреден принципът на сумиране на осигурителните периоди, а именно, когато правото на обезщетение зависи от придобиването на осигурителни периоди или периоди на пребиваване, обезщетенията следва да се отпускат на база целия осигурителен стаж на претендиращото лице.
   Това означава, че съгласно чл. 44, ал. 2 от Регламент № 1408/71 подадено заявление за отпускане на пенсия се отнася за всички държави членки на Европейския съюз, на чиито осигурителни закони е било подчинено лицето.
   Съществуват три изключения от посоченото правило:

   1. Претендиращото лице изрично е пожелало изплащането на обезщетението, на което има право съгласно законодателството на някоя от държавите членки, да бъде отложено (чл. 44, ал. 2).
   2. Претендиращото лице не отговаря на законовите изисквания на една от държавите членки на ЕС, на които е било субект (чл. 49).
   3. Наличие на осигурителни периоди или периоди на пребиваване с продължителност под една година. Съгласно чл. 48 от Регламент № 1408/71 тези периоди не се вземат предвид при изчисляване на пенсията от компетентната институция, съгласно чието законодателство са придобити, освен ако въз основа на тези периоди възниква право на пенсия според разпоредбите на това законодателство. В този случай осигурителният стаж, по-малък от 12 месеца, следва да се вземе предвид от другата държава членка или, когато участват повече от две държави членки на ЕС, те разпределят помежду си пропорционално осигурителния стаж, по-малък от 12 месеца, в зависимост от придобития съгласно техните законодателства стаж.

   В чл. 15 на Регламент № 574/72 са уредени правилата за сумирането на периоди. Разпоредбата предвижда йерархия относно периодите, в случаите когато има съвпадане на осигурителни периоди или периоди на пребиваване, завършени съгласно законодателството на две или повече държави членки:

   периодите, придобити по схема за задължително осигуряване, имат превес пред периодите, придобити по схема за доброволно или продължено осигуряване по избор на лицето (чл. 15, ал. 1, б. “б” от Регламент № 574/72);
   осигурителните периоди имат превес пред приравнените (например болест, майчинство) на осигурителни периоди (чл. 15, ал. 1, б. “в” от Регламент № 574/72).
   При определяне правото на обезщетение трябва да се вземат под внимание само тези периоди, придобити в друга държава членка на Европейския съюз, които не съвпадат с периодите, придобити в собствената държава, като се съблюдават общите правила за сумиране.

   ВАЖНО: При преценяване на правото на пенсия, съгласно чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване, за изчисляване на сбора от продължителността на осигурителния стаж и възрастта, стажът, положен на територията на РБългария, се сумира със стажа, положен на територията на други държави членки на Европейския съюз (за определяне на т.нар. “точки”), но само за преценка на правото на пенсия.

   При изчисляването на размера на пенсията се взема предвид само стажът, положен на територията на РБългария.
   Изчисляването на пенсията се извършва по два начина – пряко и пропорционално. Начинът на изчисление зависи от характера на пенсията. При т.нар. самостоятелна пенсия – това е пенсията, правото на която възниква, без да е необходимо сумиране на осигурителни периоди, чл. 46, ал. 1 от Регламент № 1408/71 предвижда на първо място – пряко изчисляване на размера съгласно прилаганото от компетентната институция законодателство (пряко изчисление) и второ – изчисляване на пропорционален размер, като след сравняване на двата размера, лицето има право на по-високия от тях.
   При т. нар. пенсия по регламента, за която е необходимо сумиране на осигурителни периоди, се изчислява само пропорционален размер съгласно чл. 46, ал. 2 от Регламент № 1408/71.
   Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 1, б. “б” от регламента, в случаите когато размерът на самостоятелната пенсия, изчислен по пропорционалния принцип, е равен или по-малък от този, изчислен само съгласно прилаганото законодателство (пряко изчисление), това условие може да бъде премахнато чрез изрично посочване от страна на компетентните органи в Приложение I, част В на Регламент № 1408/71.
   България е направила запис в Приложение I, част В относно “всички молби за пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и наследствени пенсии”, което означава, че, ако лицето въз основа на българските осигурителни периоди отговаря на изискванията за отпускане на пенсия съгласно българското законодателство, без да е необходимо сумиране с осигурителни периоди от други държави членки на ЕС, то съгласно чл. 46, ал. 1, б. “б” от Регламент № 1408/71, компетентната българска институция ще изчисли размера на обезщетението при прилагане само на националното законодателство, без да извършва сравнение с пропорционален размер.
   В случай че лицето притежава осигурителен стаж, придобит в няколко държави членки на Европейския съюз, и правото на обезщетение възниква само след сумирането му, съгласно чл. 46, ал. 2 от Регламент № 1408/71, всяка от държавите членки трябва да изчисли пропорционално обезщетение, като:

   първо – компетентната институция изчислява размера на обезщетението, за което съответното лице би могло да претендира, както ако всички периоди на осигуряване, които са придобити съгласно законодателството на държавите членки, чийто субект е било лицето, са придобити в компетентната държава членка, съгласно прилаганото от нея законодателство. Този размер на обезщетението се нарича теоретичен;
   второ – компетентната институция определя действителния размер на обезщетението въз основа на посочения теоретичен размер, съобразно съотношението на периодите на осигуряване, придобити съгласно законодателството на тази държава членка, към общия брой на периодите на осигуряване във всички останали държави членки на ЕС.
   Заявленията за пенсии се подават до компетентната институция по място на пребиваване на заявителя (чл. 36 от Регламент № 574/72). Компетентните институции на всяка държава членка на Европейския съюз са посочени в Приложение № 2 към Регламент № 574/72.
   България компетентна институция по отношение на пенсиите е Националният осигурителен институт (НОИ). Отпускането и изплащането на пенсии при прилагане разпоредбите на европейските регламенти в областта на социалната сигурност се извършва централизирано от длъжностните лица в Дирекция “Европейска интеграция и международни договори” при НОИ.
   При подадено заявление за пенсия компетентната институция използва съответният Е-формуляр в зависимост от вида на пенсията. Заявления могат да се подават на всеки от официалните езици на Европейския съюз.

   При попълване и изпращане на съответния Е-формуляр се спазват следните правила:

   посочва се датата на подаване на заявлението;
   проверява се точността на информацията, предоставена от заявителя чрез официалните документи, приложени към формуляра на заявлението, или потвърдени от компетентен орган или органи;
   прилагат се необходимите документи в подкрепа на искането, като самото заявление се подава по образец, предвиден в законодателството, прилагано от проучващата институция – за България се използва удостоверение обр. УП-1;
   заявителят трябва да посочи законодателството, съгласно което претендира за пенсия, в случай че иска отлагане на някое от обезщетенията.
   Един от основните принципи при координирането на системите за социална сигурност на държавите членки на Европейския съюз е износът на обезщетения.

   Основното правило за износимост на обезщетенията се съдържа в чл. 10, ал. 1 на регламента.

   Съгласно цитираната правна норма отпуснатите обезщетения не могат да бъдат намалявани, изменяни, спирани или прекратявани поради това, че лицето пребивава на територията на държава членка на Европейския съюз, различна от тази, в която те са отпуснати.

   Националният осигурителен институт е институцията, която осъществява износа на пенсии. Добавките, изплащани към пенсиите и еднократно изплащаните суми към пенсиите въз основа на актове на правителството, също ще се изнасят в други държави членки на ЕС, с износа на съответната пенсия. Не се изнася само добавката по чл. 1, ал. 1 от Указ № 1611 за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г., тъй като на основание чл. 4, ал. 4 от Регламент № 1408/71, този регламент не се прилага за обезщетения за пострадали от войни или последици от тях.
   Износът на дългосрочни обезщетения (пенсии) в чужбина е уреден в чл. 53-58 и чл. 77 от Регламент 574/72. Съществуват две основни процедури, които уреждат износа на дългосрочни обезщетения: непряко изплащане на обезщетенията чрез органите за връзка на съответните държави членки и директно плащане чрез превод по личната банкова сметка на лицето, разкрита в чужбина или на територията на Република България, или чрез поименен чек на адреса на пребиваване.

   Не подлежат на износ социалната пенсия за старост по чл. 89 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), пенсията за особени заслуги по чл. 91 КСО и персоналните пенсии по чл. 92 от кодекса.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 27. Благодаря Ви много за бързия,компетентен и подробен отговор и времето,от което Ви отнех!!!

  С уважение,
  Александрина

  1. Радвам се, че съм успяла да Ви помогна.

   Не се колебайте да пишете, ако имате други въпроси и в новия ни сайт: http://www.osigurovki.bg
   Там информацията е още по-лесна и добре структурирана за бързо намиране и ориентиране.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 28. уважаема г-жо Крьстева,бих искала и аз да попитам…Маика ми навьрши 65години през 1.2012г.има само 18 години ртудов стаж от 3-та категориа,а след 1997-ма ниама никакви осигуровки,защото не е работила нито се е самоосигориавала…има ли изобщо право на пенсиа след като е неосигурена ?

  1. Здравейте,

   съгласно чл.68 от Кодекса за социално осигуряване:

   Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.
   (2) От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.
   (3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 29. Унажаема г-жо Кръстева,
  Родена съм на 07,12,1953 год.
  Моля Ви, дайте ми отговор на въпроса – “ Кога ще се пенсионирам?“, тъй като в мрежата чета всякакви коментари.
  Съгласно калкулатор за изчислението на възрастта за пенсиониране ми дава дата 07,08,2014 год.По мои изчисления пък датата е 07,12,2014 год.
  Объркана съм и не мога да се ориентирам в лабиринта от информация.
  Ще съм много благодарна, ако получа отговор от Вас.
  Поздрави,
  Емилия Пешковска

  1. Здравейте,

   през 2014г година остават същите условия за пенсиониране както и през 2013г. През тази година са замразени годините и стажът за пенсиониране.
   През 2014 година жените се пенсионират при навършени 60г. и 8 месеца и стаж поне 34 години и 8 месеца.
   Във Вашия случай навършвате необходимата възраст точно на 07.08.2014г. Ако имате и нужния стаж за пенсиониране, а именно 34г. и 8 месеца, ще можете да се пенсионирате на тази дата.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 30. Здравейте,имам следното запитване:На 53 години съм и съм самоосигуряваща.До 31.12.2012 имам стаж 30 години сборни от трудови договори и самоосигуряваща.При така постоянно променящи се условия в пенсионната реформа и финансовите ми възможности стигнах до трудно за мен решение да прекратя или да прекъсна дейността/свободна професия/ и съответно осигуровките си.Попрочетох от по горните коментари и мисля ,че в моя случай при сега действащите разпоредби би трябвало да се пенсионирам на 67 години/само по критерия-възраст/.Поправете ме, ако греша.Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   съгласно чл.68, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване: в случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години.

   С уважение,
   Петя Кръстева

  1. Здравейте,
   съгласно чл.69, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване:
   Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при освобождаване от служба придобиват право на пенсия независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
   1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони, по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или като следователи и младши следователи;
   2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони, по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или като следователи и младши следователи.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 31. Здравейте г-жо Кръстева,
  Моля да ми поясните, кога ще се пенсионирам – родена съм на 08.08.1953год.
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   съгласно чл.68 от Кодекса за социално осигуряване:
   Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.
   (2) От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.
   (3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 32. Имам питане относно оформянето на трудовата книжка при договор за управление и контрол.
  През времето в което лицето е било с договор за управление и контрол е работило и на второ постоянно работно място. При мен същото е получавало възнаграждение, върху което е начисляван само ДД, тъй като е осигурявано на необходимия минимум осигурителен доход на друго място.
  Лицето, за което имам питане, през периода от започване до днес има и работа на трудов договор с пълни осигурителни вноски.

 33. моля,кажете ми работя извън България,мисля да прекратя отношенията си с тази фирма какви документи трябва да ми попълнят за да мога да ги използвам за пенсия след време.Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   в отношенията между Република България и останалите държави членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителните периоди, придобити в други държави членки, се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живяла или работила в няколко държави- членки на ЕС. За да ползвате социалните си права, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС.
   По отношение на документите, които са Ви необходими, за да ползвате право на пенсия, това са всички документи, които удостоверяват трудовата Ви заетост според законодателство в държавата, в която работите, като например трудова книжка, служебна книжка, трудов договор и други.
   За да бъде възстановен здравноосигурителнивят Ви статус в България, преди заминаването Ви следва да изискате от съответната компетентна институция формуляр S 040 и S 041. В случай , че не го направите, след завръщането Ви в България може да го изискате служебно чрез регионална здравноосигурителна каса по постоянен адрес, но това може да доведе до известно забавяне.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 34. zdraveyte…interesuva me dali s?prugata mi ima pravo na pesiyonirane..ima raboteni v?v zavod ..kato t?ka?ka 12.god..v?v momenta e na 56. god.ima li pravoto da izkupi o?te 3.god s?s cel da b?de ob?tiya staj 15.dase pensiyonira 2.kategoriya.ob?iya staje 19.god.i 9.meseca…mnogo v? mola ako ni otgovorite na v?prosa ?e ostanem mnogo dovolni…raboti v?v zavod..dobrudja..silistra.tejka ktegoriya …

 35. Роден съм на 02.03.1950гДо 01.07.2014г ще направя трудов стаж от 34 години.Зачитат ли ми се за трудов стаж годините от казармата и мога ли да се пенсионирам от 01.07.`2014г и при какви условия.Мога ли да си закупя недостигащият ми трудов стаж /от годините за висше образование/.

 36. Как се доказва брутното трудово възнаграждение след 1.01.1997 г .По трудова книжка или е необходимо и Уп 2 или някакъв друг документ. колко трудов стаж може да се закупи и на каква цена/ ако не достига /

 37. Privet ot Ispania, vse oshte jiveya i rabotya tuk v Ispania. Prez mesec oktomvri shte navarsha 60 god. i 8 mes /vazrastta, koyato se iziskva za pensionirane v Balgaria. Shte imam staj 34 god i 5 mes /sumiran ot Balgaria 26 god., ot Israel ·3 god i ot Ispania 5 god i 5 mes/. Nadyavam se che otgovaryam na usloviata za pencia, no vaprosa mi e: Zashto sled kato se opredeli penciata za celia trudov staj se podvajda edna suma, koyato e za staja ot Ispania. Tova go znam ot drugi jeni, koito veche sa pencionerki. Naprimer, opredelena e pensia ot 250 lv, a te vzemat 180 lv. I drugia mi vapros e kakvi dokumenti tryabva da predstavya za Izrael ili vsichko se pridvijva po slujeben pat. Predvaritelno vi blagodarya

 38. Здравейте,имам питане относно УП2, трябва ли ми УП2 три последователни години преди 1997 г. при условие ,че към момента се осигуровам и след 1997 година имам 16 години осигурителен стаж.

  1. Здравейте,

   ако става въпрос за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигуреното лице трябва да има навършени минимална пенсионна възраст и определен стаж. За 2014г. жените имат право да се пенсионират при навършени 60г. и 8 месеца, а стажът трябва да е 34г. и 8 месеца. В случай, че нямате право на пенсия при посочените условия до 31.12.2011г. придобивате право на пенсия при навършени 65 години и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.

   Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

   Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.

   Необходимите документи за отпускане на пенсия са:

   – заявление за пенсиониране (формуляр образец УП-1);
   – всички документи за трудов/осигурителен стаж (трудови и служебни книжки, УП-30, УП-3, УП-13, УП-14, осигурителни книжки, удостоверения от държавни архиви, ВОК, акт за раждане на деца и др.);
   – документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. и за целия период от 01.01.1997 г. до датата на пенсиониране (УП-2, УП-15, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и др.);
   – заповед за прекратяване на трудовото или служебно правоотношение от последния осигурител, за пенсиите за осигурителен стаж и възраст;
   – копие на експертно решение (ЕР) на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), за което е изтекъл 14-дневният срок за обжалване по чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето, или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), заедно с наличната медицинска документация, която се намира у лицето и въз основа на която е освидетелствано – за пенсиите за инвалидност;
   – удостоверение за наследници, за наследствени пенсии;
   – документ от учебното заведение за лицата между 18 и 26-годишна възраст за това, че са учащи и ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ако са се инвалидизирали до 18, съответно 26-годишна възраст, за наследствени пенсии.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 39. Saprugat mi shte se pensionirva. Namira se izvan Balgaria. Lichnata mu karta e c iztekal srok, no megdunarodniat mu passport e validen.Moge li da napravi palnomoshtno na sina ni s dannite or pasporta a ne s lichnata karta. Shte moge li sinat ni s tova palnomoshtno da izvarshi pensioniraneto na sapruga mi?

 40. Здравеите, имам един въпрос : Майка ми е навършила 60 години и 2месеца и е пред пенсия ,но учреждението в което работи изкад да наемат фирма , а на майка ми и остават 4месеца до пенсиониране изкам да попйтам дали закона я защитава и дали тя е под закрила как и какво да направи в този случей моля ви помогнете ми ,ако може и НОИ да ми даде съвет за това

 41. Как се изчислява размера на пенсията при полжение че недостига трудовия стаж, т.е. не по чл.68 ал.1-3 към днешна дата 19.11.2014 Трудовият ми стаж е 26 години, съгласно кодекса към момента ще се пенсионирам т.е. ще имам право за това при навършени 65 г и 8 месеца може би след 1.10.2015. имам изчислен личен коефицент и необходимите документи.Въпроса ми е: Как се формира стоиноста на полагащата се пенсия.
  Технологията при нормално пенсиониране ми е ясна и мога да получа ориентировъчната сума, но при положение, че излизам от тази схема как стои въпроса.
  Благодаря предварително.

 42. Въпросът ми е следния:
  кога е редно да бъда подам предизвестие едномесично и освободена поради навършена възраст – в момента съм на 61г. и 6 месеца навършвам на 15 декември. Ако подам от 01.12.2014г. до 30.12. са 30 дни , но от какво значение ще е ако подам предизвестието от 02. 12. 2014г. до 31.12. 2014г. са 30 дни и на 01.01.2015г. да бъда освободена. Притеснението ми е, че навлизаме в следващата година и какъв е вашият съвет въпреки че съм над 61г.

 43. Здравейте,имам 28 год.трудов стаж в България и 5 год в Гърция / от където получавам пенсия 44 евро/ .На 63 години съм и желая да се пенсионирам в България ?. От 2009 не работя /не защото не искам-но не ни вземат на работа /.Какво може да се направи по въпроса .Благодаря предварително за отговора Ви .

 44. Здраве?те работя в М В Р за да изпълня условията до 1 януари 2016 не ми достигат 10 месеца осигурителен стаж .Мога ли да се възползвам от възможноста да получавам пожизнено с 0.4%по ниска пенсия.

 45. Издадено ми е удостоверение УП-15 за работата ми във Фирма БГА „Балкан“ за периода 01.04.1993 г. – 31.03.1996 г. въз основа на разплащателни ведомости, намиращи се в ТП на НОИ (Архивохранилище към ТП на НОИ) гр. София. Както става ясно от забележката в удостоверението, във въпросните ведомости (цитирам) „не са отразени длъжността, работните дни и елементите на брутно трудово възнаграждение, налична само сума за получаване“. Сумите за получаване дават частична информация за осигурителния ми доход за периода, защото, естествено, имат чувствително по-ниска стойност от осигурителния доход. Какъв ще бъде принципът на интерпретиране на тези данни при определяне на размера на пенсията – ще се използват сумите за получаване вместо осигурителен доход (което е неточно и некоректно), или ще се извърши преизчисляване на осигурителния доход на база сумите за получаване?

 46. Zdraveite,
  Imam 7 godini i 11 meseca 1-va kategoriq
  i 12 godini 3-ta kategoriq trudov staj,prez koito sum osigurqvana.Na 55 godini sum,jiveq v Angliq.Na kolko godini moga da se pensioniram v Bulgaria?
  Blagodarq

 47. Полуавам руска пенсия от преди споразумението за 22 г.стаж.сега подадох за българска с 20 г.ивъзраст65.г и 10 м.трябва ли руската да се преизчисли или да се обединят двата стажа.руска гражданка съм и не желая да получавам руската си пенс.чрез НОИ.

  1. Здравейте,
   съгласно чл.68 от Кодекса за социално осигуряване:
   Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
   1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;
   2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.
   (2) От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

   Вие сте достигнали необходимата възраст за пенсиониране, но нямате осигурителния стаж.

   С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж:

   – за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

   -за времето на докторантурата, определо в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“;

   -до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

   Времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория;
   “закупеният” стаж може да се ползва само при пенсиониране;
   Осигурителните вноски се изчисляват с процента, определен за фонд “Пенсии” за родените преди 01.01.1960 г. (който за 2013 г. е 17,8 %) върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските (който за 2013 г. е 420,00 лв.). Сумата на осигурителните вноски за 1 месец “закупен” осигурителен стаж през 2013 г. е 74,76 лв.;
   Лицата внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път;
   “Закупеният” стаж се зачита с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

   С уважение,
   Петя Кръстева

 48. Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

  Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
  – Tilda (Тильда)
  – Wix (Викс)
  – Joomla (Джумла)
  – WordPress (Вордпресс)
  – Bitrix (Битрикс)
  и т.д.
  телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
  Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

  Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

  Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
  напишите нам
  8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *