Осигурителен стаж придобит в държава членка на Европейския съюз

Въпрос:

Моят въпрос е следния при навършени 63год. и стаж 30 год. в България и 3год. в Италия може ли майка ми да се пенсионира?А тя януари навършва 64год.ако има значение ви го казвам.Благодаря ви предварително.

изпратено от: К. Кичева

Отговор:

Здравейте,

условие за реализиране на осигурителни права по българското осигурително законодателство е наличието на определен осигурителен стаж. Този стаж може да бъде придобит, както на територията на Република България, така и на територията на друга държава – членка на Европейския съюз или държава, с която България има сключен международен договор в областта на социалната сигурност. Ако при упражняване правото си на обезщетения или пенсии лицето желае да му биде зачетен осигурителен стаж, придобит в други държави, то следва да представят специфични документи, които го доказват.

По реда на тази процедура може да се удостоверява само осигурителен стаж, придобит в държавите – членки на Европейския съюз, които са – Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция, Испания, Обединеното кралство, Румъния и в държавите, с които България има сключен договор за социална сигурност, които са: Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватия и Украйна.

Необходими документи за удостоверяване осигурителен стаж, придобит в държава – членка на ЕС или държава, с която Република България има сключен договор в областта на осигуряването.

1. Молба за издаване на удостоверение за зачитане на придобит осигурителен стаж в държава – членка на ЕС или в държава, с която България има сключена спогодба за социална сигурност.

2. Документи, удостоверяващи чуждия стаж;

3. Удостоверение Е 104 по Регламент 1408/71 на ЕС, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване /болест – майчинство – смърт /помощи/ – инвалидност/ – издадено от компетентната институция на държавата-членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж;

4. Удостоверение Е 301 по Регламент 1408/71 на ЕС, отнасящо се до периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица – издадено от компетентната институция на държавата – членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж;

5. Информация относно осигурителните периоди;

6. Удостоверение Е 207 по Регламент 1408/71 на ЕС;

7. Пълномощно с нотариална заверка на подписа.

За да удостовери придобитият в друга държава осигурителен стаж, лицето следва да подаде в Дирекция „Европейска интеграция и международни договори“ при НОИ – ЦУ молба за това обстоятелство. Молбата се попълва четливо. Посочват се личните данни на лицето на български и латиница, така както са записани в документите му за самоличност. В молбата се отбелязва държавата, пред която ще послужи исканото удостоверение и целта, за която се иска издаването му. В случай, че молбата не се подава лично, е необходимо да се представи и пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Към молбата се прилагат всички документи, които удостоверяват чуждият осигурителен стаж. Ако стажът е положен в държава – членка на ЕС се представят:

1. Удостоверение Е 104, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване /болест – майчинство – смърт /помощи/ – инвалидност/ – издадено от компетентната институция на държавата-членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж. Може да се изпрати служебно в НОИ от съответната компетентна институция.Не е необходимо лицето да го попълва и подготвя само.;

2. Удостоверение Е 301, отнасящо се до периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица – издадено от компетентната институция на държавата – членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж. Може да се изпрати служебно в НОИ от съответната компетентна институция.Не е необходимо лицето да го попълва и подготвя само;

3. Друга информация относно осигурителните периоди, които не се обхващат от приложените удостоверения по регламенти 1408/71 и 574/72 на ЕС;

4. Удостоверение Е 207, съдържащо информация за осигурителната история на осигуреното лице – това удостоверение се попълва от лицето само, ако е подадено заявление за отпускане на пенсия.

При липса на документи, удостоверяващи чуждия стаж, лицето следва да представи информация относно осигурителните периоди в съответната държава.

Ако лицето е подало заявление за отпускане на пенсия, то получава от Дирекция „Европейска интеграция и международни договори“ при НОИ – ЦУ Удостоверение – формуляр Е 207, който следва да бъде попълнен от лицето и подписан от него в т. 7.3. Този формуляр се прилага към формуляри E 202, E 203 и E 204, които представляват проучващи формуляри относно подадена молба за пенсия за старост, наследствена пенсия или пенсия за инвалидност.

В случаите, когато е подадено заявление за отпускане на обезщетение или пенсия, предвидено в разпоредбите на Регламент 1408/71 и Регламент 574/72 на ЕС или съответния международен договор, стажът се удостоверява служебно, като се използват предвидените формуляри /Е-forms или договорените формуляри по спогодби/, които НОИ изпраща на компетентната институция на другата държава. Важно е да се знае, че при служебно удостоверяване на чужд осигурителен стаж, не се събира такса съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги на НОИ.

При подадена молба за отпускане на пенсия и посочване на осигурителен стаж, придобит в държава, с която България има сключен договор в областта на социалната сигурност, Дирекция „Европейска интеграция и международни договори“ при НОИ – ЦУ изпраща официално писмо, адресирано до компетентната институция на държавата, в която е придобит осигурителният стаж, с което се иска удостоверяване на осигурителните периоди за лицето.

Важно е да се знае, че Националният осигурителен институт не удостоверява осигурителен стаж от държави, които не са членки на Европейския съюз или с които няма сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.

С уважение,

Петя Кръстева /BgOsigurovki.com/

10 thoughts on “Осигурителен стаж придобит в държава членка на Европейския съюз”

 1. Здравейте,интересува ме при 14 години стаж в България ,8 години стаж в Испания кадето е придобит в селското стопансво на колко години мога да се пенсионирам.В момента съм на 51 години.Благодаря ви предварително.

 2. Здравейте ,работя в Чехия 1година въпросът ми е :Имам ли право на парично обезщетение в бюрото по труда катот се прибера в България Благодаря

  1. Да имаш право на 6 месеца , доколкото помня , при доказване ! Ще вземаш почти това, което си заработвала за месец !

 3. пенсионерка съм след това работих в чехия 6 месеца с трудов договор и осигуровки имам ли право на обещетение към пенсията ми от чехия

  1. Здравейте ,

   работя от 3 години в Англия и Април месец тази година родих сина си тук. Сега мислим да се прибираме към България , за постоянно.Имам ли право на някакъв вид майчинство , ако докажа , че съм си плащала всичко тук и ако да в размер на колко и колко време ?

   Благодаря

  2. Здравейте!През м.май тази година навършвам 70 г.Имам стаж в Бг-34г..Работя в ИТАЛИЯ с документи 7г.От м.Август 2014г.получавам в Италия-Пенсия Европейска по възраст за навършени 65г.(казва се-VOS) -435евро.Въпросът ми е“Имам ли право като се прибера завинаги в БГ да я получавам тази VOS и ако имам- какви документи да представя от Италия в БГ?“Благодаря ви предварително за изчерпателният отговор!

 4. Здравейте! През периода 1990-2003 работих във Франция като програмист. Пазя си всичкките документи от това време, но не знам към коя френска организация да се обърна, за да си потърся правата.

 5. Пенсионер съм от миналата година 2017 г. като миньор.Имам трудов стаж в Италия който ми го зачетоха само като стаж.Въпроса ми е дали мога да получа добавка към пенсията ми за този стаж който имам в Италия?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *