Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем

Често задавани въпроси, свързани с определянето и внасянето на авансовия данък върху изплатени на физически лица доходи от наем или от друго възмездно предоставяне, за ползване на права или имущество, когато платци на тези доходи са предприятия или самоосигуряващи се лица. Продължете да четете Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем

Как да възстановя здравноосигурителните си права

Дали Вашите здравноосигурителни права са прекъснати може да проверите:

… чрез електронната услуга на НАП „Здравен статус”

…..чрез обаждане на телефон 0700 18 700 – колцентъра на НАП, на цената на един разговор. Продължете да четете Как да възстановя здравноосигурителните си права

майчинство, обезщетения, стаж, данъци