По кои членове от КТ взимам 60% обезщетение за безработица?

Въпрос:

Здравейте! Въпроса ми е следния- по кои членове от КТ, след прекратяване на Договор в дадена фирма, аз имам право да ида на борсата и да взимам или 60% от брутото или 90% от него?
Не знам дали има връзка и това, че прекратявам майчинство преди изтичане на втората година, тъй като децата ми започват ясла.

изпратено от: Т. Макшутова

Отговор:

Здравейте,
дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. Определените за 2018 г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.

Безработните лица, чиито правоотношения са прекратени след 31 декември 2017 г., по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, както и безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.

Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Когато в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:

– за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година – среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.

Периодът на изплащане на паричното обезщетение се определя както следва:

– стаж до 3 години – 4 месеца срок на изплащане на обезщетението;
– стаж от 3 години и 1 ден до 7 години – 6 месеца срок на изплащане на обезщетението;
– стаж от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца срок на изплащане на обезщетението;
– стаж от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца срок на изплащане на обезщетението;
– стаж над 15 години – 12 месеца срок на изплащане на обезщетението;

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж.

С уважение,
Петя Кръстева

One thought on “По кои членове от КТ взимам 60% обезщетение за безработица?”

  1. здравейте, имам 11 години стаж на макс. праг. с платени осигуровки и тн. От 1.7.2018 напуснах фирмата,но до днес 10.03.2019 не съм записана на борсата. Ако сега се запиша, имам ли право нс обезщетения ? Поздрави

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *