Право на обезщетение за безработица

Въпрос:

Здравейте, и поздравления за полезния сайт.Въпросът ми е за обезщетението за безработица:
Началото на декември 2011г.напуснах работа по взаимно съгласие и се регистрирах в БТ като безработен.Казаха ми че ми се полага минималното обезщетение за срок от 4 месеца.В последната фирма имам стаж без прекъсване около 3 години.Не съм се записвал в НОИ за самото обезщетение и на 25.01.2012 г. започнах нова работа.Днес ходих да се отписвам от БТ и ги питах дали ако след тази работа пак се запиша ще имам право на обезщетение но ми казаха че не знаят и ако ме съкратят да отида да питам.Сега съм нает по чл.70,т.1,със срок на изпитване 1 месец и след него ако отида пак в БТ пак ли ще имам право на минималното само или вече ще ми се гледа стажа и осигуровките.Ще се води ли прекъсване това че почти два месеца съм бил без работа макар че съм бил регистриран но не съм получавал обезщетение.И трябва ли за тези почти 2 месеца да си внасям здравни осигуровки?

изпратено от: Александров

Отговор:

Здравейте,

Вие имате право на парично обезщетение за безработица, тъй като имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца, преди прекратяване на осигуряването.
За да получавате парично обезщетение за безработица трябва да:
– имате регистрация като безработен в Агенцията по заетостта;
– не сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
– не упражнявате трудова дейност, за която подлежите на задължително осигуряване по чл.4;

Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:

1. заявлението по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата;
2. сте се регистрирали като безработен в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по реда на ал. 1 дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:

Осигурителен стаж (години) Период за изплащане на обезщетението (месеци)

до 3                                                                          4
от 3 до 5                                                                  6
от 5 до 10                                                                8
от 10 до 15                                                              9
от 15 до 20                                                            10
от 20 до 25                                                            11
над 25                                                                    12

Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

Съгласно чл.354 от КТ:
За трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, когато работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица, или е бил включен в школи и курсове за преквалификация;

Съгласно чл.9, ал.2 от КСО:
за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето,през което лицето е получавало обезщетение за безработица;

Относно въпросът Ви за това кой плаща здравните осигуровки:
В случай, че получавате помощ като безработен, здравните осиуровки Ви се поемат от бюрото по труда, но както е във Вашия случай, само сте регистриран, без да получавате помощи, си ги внасяте Вие.

Когато възникне задължение сами да си внасяте здравните осигуровки, трябва да подадете декларация 7 в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване в териториална дирекция на НАП. Декларацията може да се изпрати и по пощата с обратна разписка.

С уважение,

Петя Кръстева

9 мнения по „Право на обезщетение за безработица“

 1. Здравейте!
  До м.01.2013 г. получавах обезщетение от НОИ за безработица, все още съм регистриран в бюрото по труда и ходя да се подписвам.
  Като си правя справка за здравно осигурителния статус все още ми излиза, че е непрекъснат към днешна дата 15.08.2013 г.
  А сега видях, че имало декларация 7, срок и глоба за нея.
  Предполагам се взема да се интересувам защо е така ще отговорят, че не са обработили данни или са имали проблем със системата.
  Предполагам, че след края на м.04. 2013 г. би следвало да съм с прекъснати права. Едвали НОИ ми плаща здр.осигуровки още.
  А факта, че здр.осиг. статус ми е непрекъснат ме е подвел.
  Какво е Вашето мнение?

 2. Здравейте ! Незнам дали публикувам на правилното място но за първи път попадам в подобен сайт и не съм наясно и все пак ако някой ми отговори ще се радвам! Проблема ми е следния ,до септември месец бях в майчинство след което ме освободиха от работа по взаимно съгласие ,след около два месеца отидох в БТ да се регистрирам като безработна и с надеждата да си намеря работа нямах си и на понятие че мога и имам право да взимам обещетение! Отидох регистрирах се и от там ме изпратиха в НОИ за евентуално да разберем мога ли да взимам нещо?! Отидох там и една любезна служителка ме посъветва като прегрледа бумагите от документи ,че мога да направя следното: Да ме назначат някъде в някоя фирма на работа за около 10 дни след което да ме съкратят поради намален обем на работа и съкращение на щата ,май беше нещо такова! И аз така и направих,съкратиха ме ,по член 222 ал 1 . С документите отидох пак в бюрото по труда но там като видяха ,че съм съкратена и че преди това не съм се обадила че съм започнала работа и веднага ме отрязаха! И сега не мога дори и работа да си намеря и нямам право да се регистрирам пак ! Моля ви за съвет ,вече знам отговора,но така ме посъветваха да направя и това може би е било грешката ми!

 3. дравейте, синът ми е регистриран като безработен в БТ – Монтана, до 14,09,2015, но днес беше на подпис и се указва ,че му предлагат работа – задължително- трябвало да приеме защото в противен случай щели да уволнят служителката.Той отказал, защото от 14.09.2015 му започват лекциите в СУ – София. Беше на платена борса минималното обезщетение от 7,20 лв на ден. Един месец сега му отива на вятъра, а му се полага , как може да го задължават да приеме след като той иска да си ползва правото на обезщетение – направил си е сметката че на този етап няма да започва работа, той не е трайно безработен . Към кога да се обърнем, служителката го е принудила или да подписва за съгласие за работа или да напусне борсата, да избира и той се е принудил да подпише че напуска. впрочем той не може да се обвърже с договор за работа по програма, защото просто няма да е в Монтана, а програмата е минимум за шест месеца. Боже Господи какво става в тази държава ? А аз преди три дни ме извикаха за работа като продавач, но пък от същата борса казали на работодателите ми че не мога да започна ,че нямам такъв курс на обучение. Нищо че преди да ме освободят от работа само продавачка и нищо друго! При мен не може да ме вземат на работа , а работодателите искат да работят с тази програма и ме одобряват, но нямам завършен курс на обучение и не мога да ме пуснат от борсата, а сина ми задължително -иска не иска ,трябва да започне работа ! Благодаря, предварително, ако ми отговорите!

 4. Здравейте,искам да попитам имам ли право на обезщетение от борсата .Имам 3 години и 4 месеца трудов стаж до момента но имам прекъсване 2 месеца-април и май.

 5. Здравейте
  Казусът ми е следния:
  Договорът ми е прекратен на 25.09 и имам регистрация в ДБТ в 7 дневен срок.При опита ми за регистрация в НОИ след изплащане на последната осигуровка се оказа че са минали 2 години десет месеца и 25 дни а не 3 години от последния път когато съм получавала обезщетение(минимално).Тогава служителката ми разясни че ще получавам минималното обезщетение за срок от 4месеца.Въпросът ми е следния -ако сега прекратя регистрацията си в ДБТ и работя 1 месец и 5 дни и напусна имам ли право отново да се регистрирам и ще получа ли пълното обезщетение което ми се полага предвид че в този случай стават 3 години?За мен е от голямо значение защото сумата е значително по-голяма.прочетох всички алинеи и условия ,но за този случаи не открих нищо.Благодаря Ви предварително
  С уважение
  Деница Щерева

 6. След майчинство напуснах работа и се осигурявам в друга фирма 10дни .Искам да попитам колко обезщетение на ден ще получавам

 7. Работя в Италия. преди година и половина ползвах обещетение за безработна в България в период месец и половин . Прекъснах обещетението защото от 11 .март 2015 започнах отново работа . Сега съм съкратена по здравословни причини , бях оперирана и не мога да работя . Ако си подам отново документи за обещетение за безработна как ще ми бъде изчислен размера на обещетението . Въз основа на заплатата , която съм получавала или минималното за страната 7,20 лв.

 8. Здравейте,имам въпрос по отношение на изплащане парично обещетение при безработитни.,разбрах,че през последните 24 м.се определят 60% от средномесечното възнаграждение на осигуряване, но не зная как се определят процентите при условие,че аз от тези м.по последователност имам 5м.осигуряване на мин.осигур.доход в/у мин.раб.заплата, последва 5м. в/у 700лв..следват отново 5м.в/у мин.раб.заплата.,и останалите м.до 24 не съм работил..т.с..от 15м.се определят 9 работни и аь попадам в различни осигур. вноски.,в този случай незная какво ще ми бъде дневното обещетение,като размер..Моля ви да ми кажете какво ще бъде то. Ако е възможно по имела да получа отговора.Благодаря.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *