Процедура за получаване на попълнен формуляр Е411

Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в съответните държави-членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност се извършва изцяло по служебен път, чрез специални документи-СЕД-и (структурирани електронни документи), без да е необходимо лицата да пътуват или да понасят други финансови разходи във връзка с реализирането им. Е-формулярите са заменени от СЕД-и по принцип, но все още много държави членки на Европейския съюз използват старите Е формуляри, какъвто е и Е 411.

Принципно процедурата за издаване на СЕД или Е-форма се стартира и провежда от от институцията на държавата по пребиваване на лицето, което желае да получи съответните обезщетения. В Република България компетентната институция за семейни обезщетения е Агенция за социално подпомагане. Държавата членка, в която пребивава лицето изисква по служебен път издаване на Е 411 от България, като необходимата информация за факти, реализирани в България, може да се получи и по служебен път чрез съответните СЕД-и или Е-форми.

3 thoughts on “Процедура за получаване на попълнен формуляр Е411”

  1. Здравейте!!искам да попитам като дам формярите Е401 и Е411 попълнени и всички други документи прикачени със тези да се испратя в ,българия по ,служебен път за ,колко време се връщат обратно .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *