Съкращаване по чл.328 ал.1 т.3. Обезщетение за безработица

Въпрос:

Здравейте ! Съкратена съм по чл 328 ал 1 т 3.Имам право на парично обещетение .Въпроса ми е следния-дали осигурителния ми стаж,като шеф на фирма ще се включи за определяне срока като време ,за получаване на обещетението. Фирмата е работила след 2001 година.Края на 2014 има нов собственик.Благодаря !

изпратен от: Г. Кирилова

Отговор:

Здравейте,
право на обезщетение за безработица имате, ако през последните 18 месеца, преди прекратяването на осигуряването, сте били осигурена във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца.

За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето:
– на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
– на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
– на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
– зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Не се осигуряват за безработица лицата, работещи без трудово правоотношение по договор с възложител /граждански договори/, както и самоосигуряващите се лица. Тези лица не получават парично обезщетение за безработица.

Ако сте осигурявани през този период във фонд „Безработица“, т.е. били сте на трудов договор или на договор за упраление и контрол, то този стаж трябва да Ви се зачете при определяне на общия стаж за получаване на парично обезщетение за безработица.

С уважение,
Петя Кръстева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *