Увеличена заплата на майка в отпуск по майчинство

Изчисление на заплата на върнала се майка от отпуск по майчинство, която ще ползва платен отпуск при положение, че заплатата е актуализирана в момента, в който майката се връща на работа. Как става това?

Това е уредено в чл.21 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата:

Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 – ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата за минал период, включващ и месеца, който е база за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

(2) (Нова – ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

One thought on “Увеличена заплата на майка в отпуск по майчинство”

  1. Здравейте искам да попитам тей като аз почнах работа много рано на 18-год и нямах нужния стаж за маинчество а сега сам още в болничен по маинчество но не получавам нищо освен децки а другия месец навършване една година ще мога ли от другия месец да взимам вече Майнчество

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *